KATA / KUMITE SEMINAR, VALDESI / HORUNA

VELIKA ŠPORTNA DVORANA ( KRAJNSKA GORA , KRAJNSKA GORA )Lokacija : VELIKA ŠPORTNA DVORANA
KRAJNSKA GORA , KRAJNSKA GORA
Organizator : KARATE ZVEZA SLOVENIJE
Početak : 03.06.2022 09:00:00
Rok prijave : 15.05.2022 24:00:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : TOMAŽ
INFO@DOJOSHOP.SI
031 394 590
Cijena prvog nastupa : 65 €
Cijena dodatnog nastupa : 0 €
Cijena ekipnog nastupa : 0 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 0 €

I

1 GRAND MASTER - kata Br. prijavljenih : 0