EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 2021

ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER ( LJUTOMER , PREŠERNOVA ULICA 34 )Lokacija : ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER
LJUTOMER , PREŠERNOVA ULICA 34
Organizator : Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
Početak : 06.06.2021 10:00:00
Rok prijave : 01.06.2021 24:00:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : Tomaž Deberšek
tomaz.kkp@gmail.com
031 394 590
Cijena prvog nastupa : 40 €
Cijena dodatnog nastupa : 40 €
Cijena ekipnog nastupa : 40 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 40 €