DRŽAVNO PRVENSTVO V PARA-KARATEJU 2021

ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER ( LJUTOMER , PREŠERNOVA CESTA 34 )Countries
1
Clubs
1
Total applications
1
Total performances
1
Women performances
0
Women applications
0
Men performances
1
Men performances
1
Team applications
0
Women's team
0
Men's team
0


Države
1 SLOVENIA
Clubs
1 KARATE ZVEZA SLOVENIJE
2 KARATE KLUB MON CHI

kata moški - osebe s pos. potrebami nad 16 let (1)
kata moški - osebe s pos. potrebami do 16 let (0)
kata ženske - osebe s pos. potrebami nad 16 let (0)
kata ženske - osebe s pos. potrebami do 16 let (0)