Državno prvenstvo za članice in člane

VELENJE ( Velenje , Trg mladosti 3, 3325 Velenje )Države
1
Klubi
29
Skupaj prijave
58
Skupaj nastopi
61
Prijave ženske
25
Nastopi ženske
27
Prijave moški
33
Nastopi moški
34
Prijavljene ekipe
0
Ženske ekipe
0
Moške ekipe
0


Države
1 SLOVENIA
Prijavleni klubi
1 KARATE KLUB BREŽICE
2 KARATE KLUB HRASTNIK
3 KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA
4 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA
5 KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR
6 KARATE KLUB KRANJ
7 KARATE KLUB LJUBLJANA
8 KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU
9 KARATE KLUB MISLINJA
10 KARATE KLUB NESTOR
11 KARATE KLUB POLZELA
12 KARATE KLUB RADVANJE
13 KARATE KLUB RUDAR VELENJE
14 KARATE KLUB SEKI
15 KARATE KLUB SHITO RYU CELJE GABERJE
16 KARATE KLUB SHOTOKAN VELENJE
17 KARATE KLUB TIGER VELENJE
18 KARATE KLUB TRBOVLJE
19 KARATE KLUB VELENJE
20 KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA
21 KARATE KLUB ŽALEC
22 KARATE KLUB ZMAJ
23 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA
24 SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ
25 SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE
26 SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA
27 ŠPORTNO DRUŠTVO DINAMIK CELJE
28 ŠPORTNO DRUŠTVO GORICA NOVA GORICA
29 TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER

Karate zveza Slovenije je v sodelovanju s tehničnem organizatorjem  karate klubom Velenje organizirala državno prvenstvo za veteranke in veterane. 

Tekmovanje je zaznamovala odlična izvedba tehničnega organizatorja, za kar se jim iskreno zahvaljujeo in jih vabimo k organizaciji podobnih prireditev tudi v prihodnje.