3. Državno pokalno tekmovanje v
PARA-KARATEJU

ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR ( ŠENČUR , PIPANOVA CESTA 43 )Objekt / lokacija : ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR
ŠENČUR , PIPANOVA CESTA 43
Organizator : Karate klub Šenčur
Začetek : 19.10.2024 09:00:00
Rok prijave : 15.10.2024 23:59:00
Prijava na temo Prijava na temo
Kontaktna oseba : Aljoša Kramar
aljosa.kramar@karate-zveza.si
070 847 048
Cena prvega nastopa : 28 €
Cena dodatnega nastopa : 28 €
Cena ekipnega nastopa : 0 €
Cena za mlajše od 14 let : 28 €


1 OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
2 OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 0
3 OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
4 OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 0
5 OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
6 OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 0
OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI)
OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE)
OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI)
OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE)
OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI)
OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE)