1. Pokalna tekma KZS

ŠPORTNA DVORANA 1. OŠ Celje ( CELJE , Vrunčeva ulica 13 )Države
1
Klubi
51
Skupaj prijave
453
Skupaj nastopi
522
Prijave ženske
197
Nastopi ženske
227
Prijave moški
256
Nastopi moški
295
Prijavljene ekipe
32
Ženske ekipe
19
Moške ekipe
13


Države
1 SLOVENIA
Prijavleni klubi
1 KARATE ZVEZA SLOVENIJE
2 DRUŠTVO ZA BORILNE VEŠČINE PIRAN
3 DRUŠTVO ZA KARATE CELJE
4 KARATE DRUŠTVO LOČE
5 KARATE KLUB BRANIK MARIBOR
6 KARATE KLUB BREŽICE
7 KARATE KLUB BUSHIDO, ROGAŠKA SLATINA
8 KARATE KLUB CERKNICA
9 KARATE KLUB HRASTNIK
10 KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA
11 KARATE KLUB KOPER-CLUB DI KARATE CAPODISTRIA
12 KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR
13 KARATE KLUB KOZJANSKO IN OBSOTELJE
14 KARATE KLUB KRANJ
15 KARATE KLUB LJUBLJANA
16 KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU
17 KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA
18 KARATE KLUB MISLINJA
19 KARATE KLUB MON CHI
20 KARATE KLUB NESTOR
21 KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA
22 KARATE KLUB PETROVČE
23 KARATE KLUB POLZELA
24 KARATE KLUB POSTOJNA
25 KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN
26 KARATE KLUB RADVANJE
27 KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA
28 KARATE KLUB RUDAR VELENJE
29 KARATE KLUB SEKI SV. JERNEJ
30 KARATE KLUB SELNICA OB DRAVI
31 KARATE KLUB SHO-KAN APAČE
32 KARATE KLUB SHOTOKAN AJDOVŠČINA
33 KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ
34 KARATE KLUB ŠIŠKA
35 KARATE KLUB SOKOL
36 KARATE KLUB TIGER VELENJE
37 KARATE KLUB TRBOVLJE
38 KARATE KLUB VELENJE
39 KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA
40 KARATE KLUB ŽALEC
41 KARATE KLUB ZMAJ
42 KARATE-DO KLUB IG SHOTOKAN
43 KARATE-DO KLUB PTUJ
44 KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA
45 SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ
46 SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE
47 SHOTOKAN KARATE KLUB OPLOTNICA
48 SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA
49 SHOTOKAN KARATE-DO KLUB GORNJA RADGONA
50 ŠPORTNO DRUŠTVO DINAMIK CELJE
51 ŠPORTNO DRUŠTVO GORICA NOVA GORICA
52 TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER

kata dečki (39)
kata deklice (24)
kata kadeti (14)
kata kadetinje (25)
kata malčice (23)
kata malčki (23)
kata ml. kadeti (19)
kata ml. kadetinje (34)
kata mladinci (6)
kata mladinke (5)
kata najmlajše (5)
kata najmlajši (7)
kumite dečki -35 kg (38)
kumite dečki -40 kg (12)
kumite dečki -45 kg (5)
kumite dečki +45 kg (4)
kumite deklice -40 kg (17)
kumite deklice +40 kg (6)
kumite kadeti -52 kg (10)
kumite kadeti -57 kg (13)
kumite kadeti -63 kg (11)
kumite kadeti -70 kg (5)
kumite kadeti +70 kg (7)
kumite kadetinje -47 kg (2)
kumite kadetinje -54 kg (12)
kumite kadetinje +54 kg (17)
kumite malčice -30 kg (5)
kumite malčice -35 kg (2)
kumite malčice +35 kg (3)
kumite malčki -30 kg (7)
kumite malčki -35 kg (3)
kumite malčki +35 kg (0)
kumite ml. kadeti -40 kg (14)
kumite ml. kadeti -45 kg (8)
kumite ml. kadeti -50 kg (13)
kumite ml. kadeti -55 kg (7)
kumite ml. kadeti +55 kg (4)
kumite ml. kadetinje -40 kg (4)
kumite ml. kadetinje -45 kg (5)
kumite ml. kadetinje -50 kg (8)
kumite ml. kadetinje +50 kg (9)
kumite mladinci -55 kg (3)
kumite mladinci -61 kg (5)
kumite mladinci -68 kg (8)
kumite mladinci -76 kg (6)
kumite mladinci +76 kg (4)
kumite mladinke -48 kg (1)
kumite mladinke -53 kg (5)
kumite mladinke -59 kg (7)
kumite mladinke +59 kg (8)
kata ekipa dečki (7)
kata ekipa deklice (5)
kata ekipa kadeti (0)
kata ekipa kadetinje (5)
kata ekipa malčice (2)
kata ekipa malčki (2)
kata ekipa ml. kadeti (3)
kata ekipa ml. kadetinje (5)
kata ekipa mladinci (1)
kata ekipa mladinke (2)
kata ekipa najmlajše (0)
kata ekipa najmlajši (0)