Državno prvenstvo do 21 let

Športna dvorana, Gimnazija Celje - Center ( Kosovelova ulica 1, , 3000 Celje )Države
1
Klubi
11
Skupaj prijave
65
Skupaj nastopi
71
Prijave ženske
34
Nastopi ženske
35
Prijave moški
31
Nastopi moški
36
Prijavljene ekipe
0
Ženske ekipe
0
Moške ekipe
0


Države
1 SLOVENIA
Prijavleni klubi
1 KARATE ZVEZA SLOVENIJE
2 KARATE KLUB BRANIK MARIBOR
3 KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA
4 KARATE KLUB MISLINJA
5 KARATE KLUB RUDAR VELENJE
6 KARATE KLUB SEKI SV. JERNEJ
7 KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ
8 KARATE KLUB SOKOL
9 KARATE KLUB VELENJE
10 KARATE-DO KLUB PTUJ
11 SHOTOKAN KARATE-DO KLUB GORNJA RADGONA
12 ŠPORTNO DRUŠTVO DINAMIK CELJE

kata dečki (5)
kata deklice (1)
kata kadeti (4)
kata kadetinje (4)
kata malčice (4)
kata malčki (4)
kata ml. člani (0)
kata ml. članice (2)
kata ml. kadeti (1)
kata ml. kadetinje (8)
kata mladinci (5)
kata mladinke (2)
kata najmlajše (3)
kata najmlajši (4)
kumite dečki -35 kg (2)
kumite dečki -40 kg (1)
kumite dečki -45 kg (0)
kumite dečki +45 kg (2)
kumite deklice -40 kg (0)
kumite deklice +40 kg (1)
kumite kadeti -52 kg (1)
kumite kadeti -57 kg (2)
kumite kadeti -63 kg (1)
kumite kadeti -70 kg (1)
kumite kadeti +70 kg (0)
kumite kadetinje -47 kg (2)
kumite kadetinje -54 kg (0)
kumite kadetinje +54 kg (4)
kumite malčice -30 kg (0)
kumite malčice +30 kg (0)
kumite malčki -30 kg (1)
kumite malčki +30 kg (0)
kumite ml. člani - 67 kg (0)
kumite ml. člani -60 kg (0)
kumite ml. člani -75 kg (0)
kumite ml. člani -84 kg (0)
kumite ml. člani +84 (0)
kumite ml. članice - 61kg (0)
kumite ml. članice -50 kg (0)
kumite ml. članice -55 kg (0)
kumite ml. članice -68 kg (0)
kumite ml. članice +68 kg (0)
kumite ml. kadeti -40 kg (1)
kumite ml. kadeti -45 kg (0)
kumite ml. kadeti -50 kg (0)
kumite ml. kadeti -55 kg (0)
kumite ml. kadeti +55 kg (0)
kumite ml. kadetinje -40 kg (0)
kumite ml. kadetinje -45 kg (0)
kumite ml. kadetinje -50 kg (1)
kumite ml. kadetinje +50 kg (1)
kumite mladinci -55 kg (0)
kumite mladinci -61 kg (0)
kumite mladinci -68 kg (0)
kumite mladinci -76 kg (0)
kumite mladinci +76 kg (1)
kumite mladinke -48 kg (0)
kumite mladinke -53 kg (2)
kumite mladinke -59 kg (0)
kumite mladinke +59 kg (0)