1. Pokalna tekma KZS

ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR ( Šenčur , Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur )Države
1
Klubi
4
Skupaj prijave
17
Skupaj nastopi
25
Prijave ženske
7
Nastopi ženske
8
Prijave moški
10
Nastopi moški
17
Prijavljene ekipe
0
Ženske ekipe
0
Moške ekipe
0


Države
1 SLOVENIA
Prijavleni klubi
1 KARATE ZVEZA SLOVENIJE
2 KARATE KLUB SEKI
3 KARATE KLUB ŠENČUR
4 KARATE KLUB SHOTOKAN KRANJ
5 KARATE KLUB VELENJE

kata dečki (2)
kata deklice (0)
kata kadeti (1)
kata kadetinje (0)
kata malčice (1)
kata malčki (1)
kata ml. člani (1)
kata ml. članice (1)
kata ml. kadeti (2)
kata ml. kadetinje (0)
kata mladinci (2)
kata mladinke (0)
kata najmlajše (0)
kata najmlajši (0)
kumite dečki -35 kg (2)
kumite dečki -40 kg (0)
kumite dečki -45 kg (0)
kumite dečki +45 kg (0)
kumite deklice -40 kg (0)
kumite deklice +40 kg (0)
kumite kadeti -52 kg (0)
kumite kadeti -57 kg (1)
kumite kadeti -63 kg (0)
kumite kadeti -70 kg (0)
kumite kadeti +70 kg (0)
kumite kadetinje -47 kg (1)
kumite kadetinje -54 kg (0)
kumite kadetinje +54 kg (1)
kumite malčice -30 kg (1)
kumite malčice -35 kg (0)
kumite malčice +35 kg (0)
kumite malčki -30 kg (1)
kumite malčki -35 kg (0)
kumite malčki +35 kg (0)
kumite ml. člani - 67 kg (0)
kumite ml. člani -60 kg (0)
kumite ml. člani -75 kg (0)
kumite ml. člani -84 kg (0)
kumite ml. člani +84 (0)
kumite ml. članice - 61kg (0)
kumite ml. članice -50 kg (0)
kumite ml. članice -55 kg (0)
kumite ml. članice -68 kg (0)
kumite ml. članice +68 kg (0)
kumite ml. kadeti -40 kg (2)
kumite ml. kadeti -45 kg (1)
kumite ml. kadeti -50 kg (0)
kumite ml. kadeti -55 kg (0)
kumite ml. kadeti +55 kg (0)
kumite ml. kadetinje -40 kg (1)
kumite ml. kadetinje -45 kg (0)
kumite ml. kadetinje -50 kg (1)
kumite ml. kadetinje +50 kg (0)
kumite mladinci -55 kg (0)
kumite mladinci -61 kg (0)
kumite mladinci -68 kg (0)
kumite mladinci -76 kg (1)
kumite mladinci +76 kg (0)
kumite mladinke -48 kg (0)
kumite mladinke -53 kg (1)
kumite mladinke -59 kg (0)
kumite mladinke +59 kg (0)
kata ekipa dečki (0)
kata ekipa deklice (0)
kata ekipa kadeti (0)
kata ekipa kadetinje (0)
kata ekipa malčice (0)
kata ekipa malčki (0)
kata ekipa ml. kadeti (0)
kata ekipa ml. kadetinje (0)
kata ekipa mladinci (0)
kata ekipa mladinke (0)
kata ekipa najmlajše (0)
kata ekipa najmlajši (0)