NazajDržavno prvenstvo za člane (A)

Državno prvenstvo za članice in člane

OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ ( UL. OTONA ZUPANČIČA 8 , 8340 ČRNOMELJ )Države
1
Klubi
3
Skupaj prijave
10
Skupaj nastopi
10
Prijave ženske
5
Nastopi ženske
5
Prijave moški
5
Nastopi moški
5
Prijavljene ekipe
0
Ženske ekipe
0
Moške ekipe
0


Države
1 SLOVENIA
Prijavleni klubi
1 KARATE ZVEZA SLOVENIJE
2 KARATE KLUB POLZELA
3 KARATE KLUB RUDAR VELENJE
4 KARATE KLUB VELENJE

kata člani +16 (3)
kata članice +16 (5)
kumite člani - 84 kg (0)
kumite člani -60 kg (0)
kumite člani -67 kg (0)
kumite člani -75 kg (1)
kumite člani +84 kg (1)
kumite članice - 50 kg (0)
kumite članice - 55 kg (0)
kumite članice -61 kg (0)
kumite članice -68 kg (0)
kumite članice + 68 kg (0)