PRIMORSKA KARATE LIGA

ŠPORTNI CENTER POSTOJNA ( POSTOJNA , Cesta v staro vas 2 )Lokacija : ŠPORTNI CENTER POSTOJNA
POSTOJNA , Cesta v staro vas 2
Organizator : Karate Klub Mawashi Postojna
Početak : 11.01.2020 09:30:00
Rok prijave : 09.01.2020 00:00:00
Kontaktna osoba : MATJAŽ BERTONCELJ
kkmawashi@gmail.com
Cijena prvog nastupa : 10 €
Cijena dodatnog nastupa : 25 €
Cijena ekipnog nastupa : 15 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 10 €