EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 2020

ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER ( Ljutomer , Prešernova ulica 32 )Lokacija : ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER
Ljutomer , Prešernova ulica 32
Organizator : Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
Početak : 07.06.2020 10:00:00
Rok prijave : 03.06.2020 24:00:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : Tomaž Deberšek
tomaz.kkp@gmail.com
031 394 590
Cijena prvog nastupa : 40 €
Cijena dodatnog nastupa : 40 €
Cijena ekipnog nastupa : 40 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 40 €


1    Karate Klub Cerknica
2    Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
1 KK Radgona 1 kata ekipa mladinci
3    Karate Klub Mawashi Postojna
1 KK Mawashi 1 kata ekipa kadetinje
4    Karate klub Radeče
1 KK Radeče 1 kata ekipa dečki