EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 2020

ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER ( Ljutomer , Prešernova ulica 32 )Lokacija : ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER
Ljutomer , Prešernova ulica 32
Organizator : Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
Početak : 03.10.2020 10:00:00
Rok prijave : 29.09.2020 24:00:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : Tomaž Deberšek
tomaz.kkp@gmail.com
031 394 590
Cijena prvog nastupa : 40 €
Cijena dodatnog nastupa : 40 €
Cijena ekipnog nastupa : 40 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 40 €


1    Karate društvo Loče
2    Karate Klub Brežice
1 KK Brežice 1 kumite ekipa kadetinje open
2 KK Brežice 1 kata ekipa ml. kadetinje
3    Karate Klub Cerknica
4    Karate Klub Kovinar Maribor
1 KK Kovinar 1 kumite ekipa ml. kadeti open
5    Karate klub Kozjansko in Obsotelje
1 KK Kozjansko 1 kumite ekipa dečki open
2 KK Kozjansko 1 kata ekipa ml. kadeti
3 KK Kozjansko 1 kata ekipa dečki
6    Karate Klub Kranj
7    Karate Klub Mon Chi
1 KK Mon chi 1 kata ekipa deklice
8    Karate Klub Polzela
1 KK Polzela 1 kumite ekipa dečki open
2 KK Polzela 1 kumite ekipa deklice open
3 KK Polzela 1 kumite ekipa kadetinje open
4 KK Polzela 1 kumite ekipa ml. kadeti open
5 KK Polzela 1 kumite ekipa ml. kadetinje open
6 KK Polzela 1 kumite ekipa mladinke open
9    Karate Klub Radvanje
1 KK Radvanje 1 kata ekipa članice
2 KK Radvanje 2 kata ekipa članice
3 KK Radvanje 1 kata ekipa kadetinje
4 KK Radvanje 1 kata ekipa mladinke
5 KK Radvanje 1 kumite ekipa člani open
6 KK Radvanje 1 kumite ekipa ml. kadeti open
7 KK Radvanje 2 kumite ekipa ml. kadeti open
8 KK Radvanje 1 kumite ekipa ml. člani open
9 KK Radvanje 1 kumite ekipa kadeti open
10 KK Radvanje 2 kumite ekipa kadeti open
11 KK Radvanje 1 kumite ekipa članice open
12 KK Radvanje 1 kumite ekipa kadetinje open
13 KK Radvanje 1 kumite ekipa mladinci open
10    Karate Klub Rogaška Slatina
1 KK Rogaška 1 kumite ekipa člani open
2 KK Rogaška 1 kumite ekipa članice open
3 KK Rogaška 1 kumite ekipa kadeti open
4 KK Rogaška 1 kumite ekipa ml. članice open
5 KK Rogaška 1 kumite ekipa ml. kadetinje open
11    Karate Klub Shotokan Kranj
1 KK Shotokan Kranj 1 kumite ekipa ml. kadetinje open
2 KK Shotokan Kranj 1 kumite ekipa dečki open
12    Karate klub Velenje
1 KK Velenje 1 kata ekipa deklice
2 KK Velenje 1 kumite ekipa ml. članice open
3 KK Velenje 1 kata ekipa malčki
4 KK Velenje 1 kata ekipa kadeti
5 KK Velenje 1 kata ekipa članice
6 KK Velenje 1 kata ekipa ml. kadetinje
7 KK Velenje 1 kumite ekipa dečki open
13    Shotokan Karate Klub Oplotnica
1 KK Oplotnica 1 kumite ekipa malčice
14    Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
1 KK Radgona 1 kata ekipa mladinci
15    Športno Društvo Dinamik Celje
1 ŠD Dinamik 1 kata ekipa kadeti
16    Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
1 KK Ljutomer 1 kumite ekipa deklice open
2 KK Ljutomer 1 kata ekipa deklice
3 KK Ljutomer 1 kumite ekipa članice open
17    Karate Klub Mawashi Postojna
1 KK Mawashi 1 kata ekipa kadetinje
18    Karate Klub Ljubljana
1 KK Ljubljana 1 kumite ekipa kadeti open
2 KK Ljubljana 1 kumite ekipa kadetinje open
3 KK Ljubljana 1 kumite ekipa ml. kadetinje open
4 KK Ljubljana 1 kumite ekipa mladinke open
19    Shotokan Karate Klub Postojna
1 Sh. Postojna 1 kata ekipa ml. kadetinje
2 Sh. Postojna 2 kata ekipa malčki
3 Sh. Postojna 3 kata ekipa deklice
20    Karate klub Sokol
1 KK Sokol 1 kata ekipa dečki
21    Karate Klub Seki Sv. Jernej
22    Karate klub Radeče
1 KK Radeče 1 kata ekipa dečki
23    Karate klub Mirna Peč
24    Pakistan