EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 2020

ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER ( Ljutomer , Prešernova ulica 32 )Objekt / lokacija : ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER
Ljutomer , Prešernova ulica 32
Organizator : Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
Začetek : 03.10.2020 10:00:00
Rok prijave : 29.09.2020 24:00:00
Kontaktna oseba : Tomaž Deberšek
tomaz.kkp@gmail.com
031 394 590
Cena prvega nastopa : 40 €
Cena dodatnega nastopa : 40 €
Cena ekipnega nastopa : 40 €
Cena za mlajše od 14 let : 40 €


1 DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET Št. prijavljenih : 0
2 DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET Št. prijavljenih : 0
DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET
DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET
1    Društvo Za Karate Celje
1 DK Celje 1 DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET
2 DK Celje 1 kumite ekipa dečki open
3 DK Celje 1 kumite ekipa deklice open
4 DK Celje 1 kumite ekipa malčki
5 DK Celje 1 kumite ekipa mladinci open
2    Karate društvo Loče
3    Karate Klub Brežice
1 KK Brežice 1 kumite ekipa kadetinje open
2 KK Brežice 1 U14 kata ekipa ml. kadetinje
4    Karate Klub Cerknica
1 KK Cerknica 1 DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET
2 KK Cerknica 1 U12 kata ekipa dečki
3 KK Cerknica 1 kumite ekipa dečki open
5    Karate Klub Kolektor Idrija
1 KK Idrija 1 kumite ekipa ml. kadeti open
2 KK Idrija 1 kumite ekipa dečki open
3 KK Idrija 1 kumite ekipa deklice open
4 KK Idrija 1 kumite ekipa člani open
6    Karate Klub Kovinar Maribor
1 KK Kovinar 1 kumite ekipa ml. kadeti open
2 KK Kovinar 1 kumite ekipa dečki open
7    KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE''
8    Karate Klub Kranj
1 KK Kranj 1 U18 kata ekipa mladinke
2 KK Kranj 1 kumite ekipa deklice open
3 KK Kranj 1 kumite ekipa dečki open
4 KK Kranj 1 U14 kata ekipa ml. kadetinje
5 KK Kranj 1 U14 kata ekipa ml. kadeti
6 KK Kranj 1 kumite ekipa ml. kadetinje open
7 KK Kranj 1 kumite ekipa ml. kadeti open
8 KK Kranj 1 U16 kata ekipa kadetinje
9 KK Kranj 1 kumite ekipa kadetinje open
10 KK Kranj 1 kumite ekipa mladinke open
11 KK Kranj 1 kata ekipa članice
12 KK Kranj 1 kumite ekipa članice open
9    Karate Klub Lovrenc Na Pohorju
1 KK Lovrenc 1 U12 kata ekipa dečki
2 KK Lovrenc 1 U10 kata ekipa malčice
3 KK Lovrenc 1 DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET
4 KK Lovrenc 1 U16 kata ekipa kadeti
10    Karate Klub Mon Chi
1 KK Mon chi 1 U12 kata ekipa deklice
11    Karate Klub Polzela
1 KK Polzela 1 kumite ekipa dečki open
2 KK Polzela 1 kumite ekipa deklice open
3 KK Polzela 1 kumite ekipa kadetinje open
4 KK Polzela 1 kumite ekipa ml. kadeti open
5 KK Polzela 1 kumite ekipa mladinke open
6 KK Polzela 1 kumite ekipa ml. kadetinje open
12    Karate Klub Postojna
1 KK Postojna 1 U12 kata ekipa dečki
2 KK Postojna 1 U10 kata ekipa malčice
13    Karate Klub Radenci Shotokan
1 KK Radenci 1 kumite ekipa ml. kadeti open
14    Karate Klub Radvanje
1 KK Radvanje 1 kata ekipa članice
2 KK Radvanje 2 kata ekipa članice
3 KK Radvanje 1 U16 kata ekipa kadetinje
4 KK Radvanje 1 U18 kata ekipa mladinke
5 KK Radvanje 1 kumite ekipa člani open
6 KK Radvanje 1 kumite ekipa ml. kadeti open
7 KK Radvanje 2 kumite ekipa ml. kadeti open
8 KK Radvanje 1 kumite ekipa ml. člani open
9 KK Radvanje 1 kumite ekipa kadeti open
10 KK Radvanje 2 kumite ekipa kadeti open
11 KK Radvanje 1 kumite ekipa kadetinje open
12 KK Radvanje 1 kumite ekipa mladinci open
13 KK Radvanje 2 kumite ekipa člani open
15    Karate Klub Rogaška Slatina
1 KK Rogaška 1 kumite ekipa člani open
2 KK Rogaška 1 kumite ekipa članice open
3 KK Rogaška 1 kumite ekipa kadeti open
4 KK Rogaška 1 kumite ekipa ml. članice open
5 KK Rogaška 1 kumite ekipa ml. kadetinje open
16    Karate klub Selnica ob Dravi
1 KK Selnica 1 kumite ekipa ml. kadeti open
17    Karate Klub Shito Ryu Celje Gaberje
1 Shito-ryu Ce 1 kata ekipa člani
18    Karate Klub Shotokan Kranj
19    Karate Klub Trbovlje
1 KK Trbovlje 1 U12 kata ekipa dečki
2 KK Trbovlje 1 U14 kata ekipa ml. kadeti
3 KK Trbovlje 1 kumite ekipa kadeti open
4 KK Trbovlje 1 kumite ekipa ml. člani open
5 KK Trbovlje 1 kumite ekipa ml. kadeti open
6 KK Trbovlje 1 kumite ekipa mladinci open
7 KK Trbovlje 1 kumite ekipa članice open
8 KK Trbovlje 1 kumite ekipa člani open
20    Karate klub Velenje
1 KK Velenje 1 U12 kata ekipa deklice
2 KK Velenje 1 kumite ekipa ml. članice open
3 KK Velenje 1 DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET
4 KK Velenje 1 U16 kata ekipa kadeti
5 KK Velenje 1 kata ekipa članice
6 KK Velenje 1 U14 kata ekipa ml. kadetinje
7 KK Velenje 1 kumite ekipa dečki open
21    Karate Klub Žalec
1 KK Žalec 1 kumite ekipa člani open
2 KK Žalec 1 kumite ekipa kadeti open
3 KK Žalec 1 kumite ekipa ml. člani open
4 KK Žalec 1 kumite ekipa mladinci open
5 KK Žalec 1 kumite ekipa mladinke open
22    Shotokan Karate Klub Grosuplje
23    Shotokan Karate Klub Oplotnica
1 KK Oplotnica 1 kumite ekipa malčice
24    SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA
1 KK Radgona 1 U18 kata ekipa mladinci
2 KK Radgona 1 DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET
25    Športno Društvo Dinamik Celje
1 ŠD Dinamik 1 kumite ekipa kadeti open
26    Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
1 KK Ljutomer 1 kumite ekipa deklice open
2 KK Ljutomer 1 U12 kata ekipa deklice
3 KK Ljutomer 1 kumite ekipa članice open
27    Karate Klub Mawashi Postojna
1 KK Mawashi 1 kumite ekipa ml. kadetinje open
2 KK Mawashi 1 kumite ekipa kadetinje open
3 KK Mawashi 1 kumite ekipa malčki
4 KK Mawashi 1 DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET
28    Karate Klub Ljubljana
1 KK Ljubljana 1 kumite ekipa kadeti open
2 KK Ljubljana 1 kumite ekipa kadetinje open
3 KK Ljubljana 1 kumite ekipa ml. člani open
4 KK Ljubljana 1 kumite ekipa ml. kadetinje open
5 KK Ljubljana 1 kumite ekipa mladinke open
6 KK Ljubljana 1 kumite ekipa člani open
29    Shotokan Karate Klub Postojna
1 Sh. Postojna 1 U14 kata ekipa ml. kadetinje
2 Sh. Postojna 2 DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET
3 Sh. Postojna 3 U12 kata ekipa deklice
30    Karate klub Sokol
1 KK Sokol 1 U12 kata ekipa dečki
31    Karate klub Seki
1 KK Seki 1 U12 kata ekipa deklice
2 KK Seki 1 U16 kata ekipa kadetinje
3 KK Seki 1 U10 kata ekipa malčice
4 KK Seki 1 U8 kata ekipa najmlajše
32    Karate klub Radeče
33    Karate klub Lev
1 KK Lev 1 kumite ekipa malčki
34    Karate klub Mirna Peč
35    FUNAKOSHI SHOTOKAN KARATE PAKISTAN