12 - MARIBOR OPEN 2022

Športna dvorana TŠCTezno ( Maribor , Zolajeva 12 )Lokacija : Športna dvorana TŠCTezno
Maribor , Zolajeva 12
Organizator : Karate Klub Kovinar Maribor
Početak : 01.10.2022 09:00:00
Rok prijave : 27.09.2022 24:00:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : DAMJANOVIČ MIRISLAV
info@karate-klub-kovinar.si
+386 31 402 743
Cijena prvog nastupa : 20 €
Cijena dodatnog nastupa : 20 €
Cijena ekipnog nastupa : 35 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 20 €


1 kata najmlajše Br. prijavljenih : 0
2 kata najmlajše (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
3 kata najmlajši Br. prijavljenih : 0
4 kata najmlajši (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
5 kata malčice Br. prijavljenih : 0
6 kata malčice (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
7 kata malčki Br. prijavljenih : 0
8 kata malčki (8- 6 kyu) Br. prijavljenih : 0
9 kata dečki Br. prijavljenih : 0
10 kata dečki (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 0
11 kata deklice Br. prijavljenih : 0
12 kata deklice (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 0
13 kata ml. kadeti Br. prijavljenih : 0
14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 0
15 kata ml. kadetinje Br. prijavljenih : 0
16 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 0
17 kata kadeti Br. prijavljenih : 0
18 kata kadetinje Br. prijavljenih : 0
19 kata mladinci Br. prijavljenih : 0
20 kata mladinke Br. prijavljenih : 0
21 kata člani +18 Br. prijavljenih : 0
22 kata članice +18 Br. prijavljenih : 0
23 kata veterani + 35 let Br. prijavljenih : 0
24 kata veteranke + 35 let Br. prijavljenih : 0
25 kata veterani + 50 let Br. prijavljenih : 0
26 kata veteranke + 50 let Br. prijavljenih : 0
kata najmlajše
kata najmlajše (8-6 kyu)
kata najmlajši
kata najmlajši (8-6 kyu)
kata malčice
kata malčice (8-6 kyu)
kata malčki
kata malčki (8- 6 kyu)
kata dečki
kata dečki (8-4 kyu)
kata deklice
kata deklice (8-4 kyu)
kata ml. kadeti
kata ml. kadeti (8-3 kyu)
kata ml. kadetinje
kata ml. kadetinje (8-3 kyu)
kata kadeti
kata kadetinje
kata mladinci
kata mladinke
kata člani +18
kata članice +18
kata veterani + 35 let
kata veteranke + 35 let
kata veterani + 50 let
kata veteranke + 50 let