16. POKAL NESTLA ŽGANKA

Rdeča dvorana Velenje / Red hall Velenje ( VELENJE , Šaleška cesta 3 )Lokacija : Rdeča dvorana Velenje / Red hall Velenje
VELENJE , Šaleška cesta 3
Organizator : Karate Klub Tiger Velenje
Početak : 13.02.2022 09:00:00
Rok prijave : 08.02.2022 23:59:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : Bego Tabaković
kktiger@t-2.net
00 386 51 307 053
Cijena prvog nastupa : 20 €
Cijena dodatnog nastupa : 10 €
Cijena ekipnog nastupa : 25 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 20 €


1 kata najmlajše Br. prijavljenih : 0
2 kata najmlajše (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 5
3 kata najmlajši Br. prijavljenih : 1
4 kata najmlajši (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 2
5 kata malčice Br. prijavljenih : 0
6 kata malčice (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 4
7 kata malčki Br. prijavljenih : 1
8 kata malčki (8- 6 kyu) Br. prijavljenih : 6
9 kata dečki Br. prijavljenih : 0
10 kata dečki (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 2
11 kata deklice Br. prijavljenih : 3
12 kata deklice (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 5
13 kata ml. kadeti Br. prijavljenih : 3
14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 1
15 kata ml. kadetinje Br. prijavljenih : 1
16 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 2
17 kata kadeti Br. prijavljenih : 0
18 kata kadetinje Br. prijavljenih : 4
19 kata mladinci Br. prijavljenih : 0
20 kata mladinke Br. prijavljenih : 3
21 kata člani +16 Br. prijavljenih : 0
22 kata članice +16 Br. prijavljenih : 1
23 kata veterani + 35 let Br. prijavljenih : 1
24 kata veteranke + 35 let Br. prijavljenih : 0
25 kata veterani + 50 let Br. prijavljenih : 0
26 kata veteranke + 50 let Br. prijavljenih : 0
kata najmlajše
kata najmlajše (8-6 kyu)
1 BAJC POLONA Karate Klub Shotokan Ajdovščina
2 Gorogranc Taia Karate klub Mirna Peč
3 Kramar Alja Karate klub Radeče
4 KRISTAN ŽIVA Karate Klub Shotokan Ajdovščina
5 Sigmund Emilija Karate klub Radeče
kata najmlajši
1 Mulabdić Ayan Karate Klub Rudar Velenje
kata najmlajši (8-6 kyu)
1 Lenko Oliver Karate klub Mirna Peč
2 SAKSIDA ANŽE Karate Klub Shotokan Ajdovščina
kata malčice
kata malčice (8-6 kyu)
1 Gotlib Ajda Karate klub Mirna Peč
2 MARIČ STELLA LILY Karate Klub Shotokan Ajdovščina
3 TIŠLER RONJA MIJA Karate Klub Shotokan Ajdovščina
4 Žlajpah Neža Karate klub Radeče
kata malčki
1 Kramar Vili Karate klub Radeče
kata malčki (8- 6 kyu)
1 BAJC LEON Karate Klub Shotokan Ajdovščina
2 Jermančič Črt Karate klub Mirna Peč
3 Kajič Nik Karate klub Mirna Peč
4 Kampuš Tjaš Karate klub Radeče
5 Kolenc Amadej Karate klub Mirna Peč
6 Mulabdić Alan Karate Klub Rudar Velenje
kata dečki
kata dečki (8-4 kyu)
1 POŽAR LAN Karate Klub Shotokan Ajdovščina
2 Slonecki Nik Karate klub Radeče
kata deklice
1 BOŠNJIĆ ALICIA Karate Klub Rudar Velenje
2 GRUBER CARLA KARATE-DO LEIBNITZ
3 Kramar Lili Karate klub Radeče
kata deklice (8-4 kyu)
1 Gole Alja Karate klub Mirna Peč
2 GRUBER CARLA KARATE-DO LEIBNITZ
3 HRUSTIĆ SAJRA Karate Klub Rudar Velenje
4 Lenko Lili Karate klub Mirna Peč
5 Nose Nuša Karate klub Mirna Peč
kata ml. kadeti
1 GRUBER HENRIK KARATE-DO LEIBNITZ
2 PINTO ALESSIO JOHNNYS KARATE
3 Tratar Anže Karate klub Radeče
kata ml. kadeti (8-3 kyu)
1 Esih Erik Karate klub Radeče
kata ml. kadetinje
1 MERC Maja Karate klub Šiška
kata ml. kadetinje (8-3 kyu)
1 Kajič Valentina Karate klub Mirna Peč
2 Ograjenšek Karin Karate Klub Rudar Velenje
kata kadeti
kata kadetinje
1 Cesar Ana Karate klub Mirna Peč
2 LAKNER MAJA Karate Klub Brežice
3 LAZANSKI MAJA Karate Klub Brežice
4 PODOJAK ELMA KARATE-DO LEIBNITZ
kata mladinci
kata mladinke
1 LAKNER MAJA Karate Klub Brežice
2 LAZANSKI MAJA Karate Klub Brežice
3 PODOJAK ELMA KARATE-DO LEIBNITZ
kata člani +16
kata članice +16
1 ĆURIĆ AJLA Karate klub Mirna Peč
kata veterani + 35 let
1 KRAMAR ALJOŠA Karate klub Radeče
kata veteranke + 35 let
kata veterani + 50 let
kata veteranke + 50 let
1    Karate Klub Brežice
1 LAKNER MAJA kata mladinke
2 LAKNER MAJA kata kadetinje
3 LAZANSKI MAJA kata mladinke
4 LAZANSKI MAJA kata kadetinje
2    Karate Klub Shotokan Ajdovščina
1 BAJC LEON kata malčki (8- 6 kyu)
2 BAJC POLONA kumite malčice -30 kg
3 BAJC POLONA kata najmlajše (8-6 kyu)
4 KRISTAN ŽIVA kumite malčice -30 kg
5 KRISTAN ŽIVA kata najmlajše (8-6 kyu)
6 LEBAN FRANKO kumite dečki -40 kg
7 LEBAN FRANKO kumite malčki +30 kg
8 MARIČ STELLA LILY kata malčice (8-6 kyu)
9 MARIČ STELLA LILY kumite malčice +30 kg
10 POŽAR LAN kumite dečki -40 kg
11 POŽAR LAN kata dečki (8-4 kyu)
12 SAKSIDA ANŽE kata najmlajši (8-6 kyu)
13 TIŠLER RONJA MIJA kata malčice (8-6 kyu)
14 VIDRIH MATIC kumite dečki -35 kg
15 Ajdovščina 1 kata ekipa dečki 8-10 let
16 Ajdovščina 1 kata ekipa deklice 8-10 let
3    Karate Klub Shotokan Kranj
1 BAŠAR EMA kumite mladinke -59 kg
2 MILEV MATEJ kumite dečki -35 kg
3 Torkar Ajda kumite malčice -30 kg
4 VASILIĆ DAJANA kumite kadetinje -47 kg
5 VREČEK LUKA kumite dečki -40 kg
4    Karate klub Šiška
1 MERC Maja kata ml. kadetinje
2 MERC Maja kumite ml. kadetinje +50 kg
5    Karate Klub Rudar Velenje
1 BOŠNJIĆ ALICIA kata deklice
2 HRUSTIĆ SAJRA kata deklice (8-4 kyu)
3 Kimidijikić Aleksej kumite dečki -40 kg
4 Mulabdić Alan kata malčki (8- 6 kyu)
5 Mulabdić Ayan kata najmlajši
6 Ograjenšek Karin kumite ml. kadetinje -50 kg
7 Ograjenšek Karin kata ml. kadetinje (8-3 kyu)
8 SKAZA TIJAN kumite mladinci -68 kg
6    Karate klub Šenčur
1 ČIMžAR ALEKS kumite mladinci -68 kg
2 PODBORŠEK ZOJA kumite ml. kadetinje -45 kg
3 Sadiković Muhammed kumite ml. kadeti -40 kg
7    ASD TALARICO KARATE TEAM
1 ALICE BOSCO kumite mladinke -53 kg
2 CAPPAI AMBRA kumite kadetinje -47 kg
3 GIORGIA FABBRI kumite mladinke -53 kg
8    Shotokan Umag
1 Rajko Sonja kumite mladinke +59 kg
9    ASD Esercito - 187 Folgore
1 BOZZI ANDREA kumite mladinci -76 kg
2 CITI JACOPO kumite ml. kadeti -40 kg
3 CITI JACOPO kumite kadeti -52 kg
4 FRIZZI EMMA LUDOVICA kumite kadetinje +54 kg
5 FRIZZI EMMA LUDOVICA kumite mladinke +59 kg
6 LIGAS EDOARDO kumite ml. kadeti -50 kg
7 LIGAS EDOARDO kumite kadeti -52 kg
8 MILLAURO VITTORIA kumite ml. kadetinje -45 kg
9 MOGILDEA MIHAI kumite mladinci +76 kg
10 SIMONETTI NICHOLAS kumite ml. kadeti -40 kg
10    Karate klub Radeče
1 Esih Erik kata ml. kadeti (8-3 kyu)
2 Kampuš Tjaš kata malčki (8- 6 kyu)
3 Kramar Alja kata najmlajše (8-6 kyu)
4 KRAMAR ALJOŠA kata veterani + 35 let
5 Kramar Lili kata deklice
6 Kramar Vili kata malčki
7 Sigmund Emilija kata najmlajše (8-6 kyu)
8 Slonecki Nik kata dečki (8-4 kyu)
9 Tratar Anže kata ml. kadeti
10 Žlajpah Neža kata malčice (8-6 kyu)
11 KK Radeče 1 kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let
12 KK Radeče 1 kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let
11    KARATE-DO LEIBNITZ
1 GRUBER CARLA kata deklice
2 GRUBER CARLA kumite ml. kadetinje -50 kg
3 GRUBER CARLA kata deklice (8-4 kyu)
4 GRUBER HENRIK kata ml. kadeti
5 GRUBER HENRIK kumite ml. kadeti -40 kg
6 GRUBER HENRIK kumite kadeti -63 kg
7 PODOJAK ELMA kata mladinke
8 PODOJAK ELMA kata kadetinje
9 PODOJAK ELMA kumite kadetinje -54 kg
12    JOHNNYS KARATE
1 FOSCHI SEBASTIAN kumite kadeti -52 kg
2 FOSCHI SEBASTIAN kumite mladinci -55 kg
3 GUIDAZZI NICOLA kumite kadeti -57 kg
4 LEONI ADELE kumite kadetinje -47 kg
5 PINTO ALESSIO kata ml. kadeti
13    Karate klub Mirna Peč
1 Cesar Ana kata kadetinje
2 ĆURIĆ AJLA kata članice +16
3 Gole Alja kata deklice (8-4 kyu)
4 Gorogranc Taia kata najmlajše (8-6 kyu)
5 Gotlib Ajda kata malčice (8-6 kyu)
6 Jermančič Črt kata malčki (8- 6 kyu)
7 Kajič Nik kata malčki (8- 6 kyu)
8 Kajič Valentina kata ml. kadetinje (8-3 kyu)
9 Kolenc Amadej kata malčki (8- 6 kyu)
10 Lenko Lili kata deklice (8-4 kyu)
11 Lenko Oliver kata najmlajši (8-6 kyu)
12 Nose Nuša kata deklice (8-4 kyu)
13 Mirna Peč 1 kata ekipa deklice 8-10 let
14 Mirna Peč 1 kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let
15 Mirna Peč 1 kata ekipa dečki 8-10 let
14    Budo Lacassia
1 De Jesus Venancio Camilla kumite mladinke -53 kg
2 Dominici Matteo kumite kadeti -63 kg
3 Dominici Matteo kumite mladinci -61 kg
4 Gentini Sara kumite mladinke -53 kg
5 Lacassia Leonardo kumite člani +84 kg
6 Lacassia Leonardo kumite člani open
7 Laiolo Serena kumite kadetinje +54 kg
8 Laiolo Serena kumite mladinke -59 kg
9 Manfrin Samuele kumite kadeti -63 kg
10 Manfrin Samuele kumite mladinci -61 kg
11 Massa Lorenzo kumite člani -75 kg
12 Massa Lorenzo kumite člani open