3. Državno pokalno tekmovanje KZS

ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR ( ŠENČUR , Pipanova cesta 43 )Lokacija : ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR
ŠENČUR , Pipanova cesta 43
Organizator : Karate klub Šenčur
Početak : 08.10.2022 09:00:00
Rok prijave : 04.10.2022 23:59:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : Tomaž Deberšek
tomaz.debersek@karat-zveza.si
031 394 590
Cijena prvog nastupa : 28 €
Cijena dodatnog nastupa : 28 €
Cijena ekipnog nastupa : 36 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 28 €


1 kata najmlajše Br. prijavljenih : 0
2 kata najmlajši Br. prijavljenih : 0
3 kata malčice Br. prijavljenih : 0
4 kata malčki Br. prijavljenih : 0
5 kata dečki Br. prijavljenih : 0
6 kata deklice Br. prijavljenih : 0
7 kata ml. kadeti Br. prijavljenih : 0
8 kata ml. kadetinje Br. prijavljenih : 0
9 kata kadeti Br. prijavljenih : 0
10 kata kadetinje Br. prijavljenih : 0
11 kata mladinci Br. prijavljenih : 0
12 kata mladinke Br. prijavljenih : 0
13 kata člani +18 Br. prijavljenih : 0
14 kata članice +18 Br. prijavljenih : 0
kata najmlajše
kata najmlajši
kata malčice
kata malčki
kata dečki
kata deklice
kata ml. kadeti
kata ml. kadetinje
kata kadeti
kata kadetinje
kata mladinci
kata mladinke
kata člani +18
kata članice +18