MARIBOR OPEN 2023

Športna dvorana TŠCTezno ( Maribor , Zolajeva 12 )Lokacija : Športna dvorana TŠCTezno
Maribor , Zolajeva 12
Organizator : Karate Klub Kovinar Maribor
Početak : 14.10.2023 09:00:00
Rok prijave : 10.10.2023 23:59:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : DAMJANOVIČ MIRISLAV
info@karate-klub-kovinar.si
+386 31 402 743
Cijena prvog nastupa : 30 €
Cijena dodatnog nastupa : 30 €
Cijena ekipnog nastupa : 40 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 30 €


1 U8 kata najmlajše Br. prijavljenih : 0
2 U8 kata najmlajše (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
3 U8 kata najmlajši Br. prijavljenih : 0
4 U8 kata najmlajši (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
5 U10 kata malčice Br. prijavljenih : 0
6 U10 kata malčice (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
7 U10 kata malčki Br. prijavljenih : 0
8 U10 kata malčki (8- 6 kyu) Br. prijavljenih : 0
9 U12 kata dečki Br. prijavljenih : 2
10 U12 kata dečki (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 2
11 U12 kata deklice Br. prijavljenih : 1
12 U12 kata deklice (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 2
13 U14 kata ml. kadeti Br. prijavljenih : 4
14 U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 1
15 U14 kata ml. kadetinje Br. prijavljenih : 4
16 U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 1
17 kata kadeti Br. prijavljenih : 0
18 kata kadetinje Br. prijavljenih : 2
19 kata mladinci Br. prijavljenih : 0
20 kata mladinke Br. prijavljenih : 2
21 kata člani +18 Br. prijavljenih : 1
22 kata članice +18 Br. prijavljenih : 1
23 kata veterani + 35 let Br. prijavljenih : 0
24 kata veteranke + 35 let Br. prijavljenih : 0
25 kata veterani + 50 let Br. prijavljenih : 0
26 kata veteranke + 50 let Br. prijavljenih : 0
U8 kata najmlajše
U8 kata najmlajše (8-6 kyu)
U8 kata najmlajši
U8 kata najmlajši (8-6 kyu)
U10 kata malčice
U10 kata malčice (8-6 kyu)
U10 kata malčki
U10 kata malčki (8- 6 kyu)
U12 kata dečki
1 Pavlič Filip Karate Klub Kovinar Maribor
2 Raboteg Weiss Staš Karate Klub Kovinar Maribor
U12 kata dečki (8-4 kyu)
1 Muršec Vid Karate Klub Kovinar Maribor
2 SINANOVIĆ ISMAR Karate Klub Kovinar Maribor
U12 kata deklice
1 JERŠIČ ŽANA Karate klub Seki
U12 kata deklice (8-4 kyu)
1 Jotanovič Ivjana Karate Klub Kovinar Maribor
2 KRÖPFL MILA Karate Klub Kovinar Maribor
U14 kata ml. kadeti
1 DOBAJ MITJA Karate Klub Kovinar Maribor
2 Duraković Jakob Karate Klub Kovinar Maribor
3 ĐULA ERIK Karate Klub Kovinar Maribor
4 Kosec Filip Karate Klub Kovinar Maribor
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu)
1 EKART PLAJH BOR Karate Klub Kovinar Maribor
U14 kata ml. kadetinje
1 Brus Aria Karate Klub Kovinar Maribor
2 JERŠIČ ŽANA Karate klub Seki
3 MERC Maja Karate klub Lev
4 PROSENJAK NELI Karate Klub Kovinar Maribor
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu)
1 KRIŽANIČ ELENI Karate Klub Kovinar Maribor
kata kadeti
kata kadetinje
1 Kregar Gabrijela Karate klub Seki
2 PROSENJAK NELI Karate Klub Kovinar Maribor
kata mladinci
kata mladinke
1 Kregar Gabrijela Karate klub Seki
2 Tomažič Eva Karate klub Seki
kata člani +18
1 Sluga Jure Karate klub Seki
kata članice +18
1 Tomažič Eva Karate klub Seki
kata veterani + 35 let
kata veteranke + 35 let
kata veterani + 50 let
kata veteranke + 50 let
1    Karate Klub Kovinar Maribor
1 Bauman Gal kumite kadeti -70 kg
2 Brus Aria U14 kata ml. kadetinje
3 Ćerimović Merjem kumite mladinke -59 kg
4 Dobaj Enej kumite kadeti +70 kg
5 DOBAJ MITJA U14 kata ml. kadeti
6 Dubravac Blanka kumite članice -61 kg
7 Duraković Jakob U14 kata ml. kadeti
8 ĐULA ERIK U14 kata ml. kadeti
9 Ekart Žiga kumite člani -75 kg
10 EKART PLAJH BOR U14 kumite ml. kadeti +50 kg
11 EKART PLAJH BOR U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu)
12 FAZLIĆ AMIN kumite kadeti -57 kg
13 Hadžić Naida kumite mladinke -59 kg
14 HERO AMIRA kumite mladinke +59 kg
15 Jotanovič Ivjana U12 kata deklice (8-4 kyu)
16 Kos Mia Branka kumite kadetinje -54 kg
17 Koschuch Larissa kumite kadetinje -54 kg
18 Kosec Filip U14 kata ml. kadeti
19 KRIŽANIČ ELENI U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu)
20 KRÖPFL MILA U12 kata deklice (8-4 kyu)
21 Lenart Luka kumite kadeti +70 kg
22 Muršec Vid U12 kumite dečki -35 kg
23 Muršec Vid U12 kata dečki (8-4 kyu)
24 Ogrinc Filip kumite kadeti -70 kg
25 Palić Adis kumite mladinci -55 kg
26 Pavlič Filip U12 kata dečki
27 Pavlič Filip U12 kumite dečki -41 kg
28 Plemenič Karin U14 kumite ml. kadetinje -50 kg
29 Plenjšek Maj U14 kumite ml. kadeti -45 kg
30 Prkič Jaka kumite kadeti -57 kg
31 PROSENJAK NELI U14 kata ml. kadetinje
32 PROSENJAK NELI kata kadetinje
33 Raboteg Weiss Staš U12 kata dečki
34 Raboteg Weiss Staš U12 kumite dečki -35 kg
35 Rola Luka kumite kadeti -63 kg
36 Sedonja Matija U14 kumite ml. kadeti +50 kg
37 SINANOVIĆ ISMAIL kumite kadeti -57 kg
38 SINANOVIĆ ISMAR U12 kata dečki (8-4 kyu)
39 Smiljanić Sven kumite mladinci +76 kg
40 Štandeker Luka kumite kadeti -63 kg
41 ŠTRMAN GAJA kumite kadetinje -54 kg
42 Zarič Vid kumite člani -67 kg
43 Zarič Vid kumite mladinci -61 kg
44 Zarnec Teja U14 kumite ml. kadetinje -45 kg
45 Zelenko Jakob U12 kumite dečki -41 kg
2    Karate Klub Murska Sobota
1 Husar Hana kumite mladinke +66 kg
3    Energija
1 Ćurlić Urošš U14 kumite ml. kadeti +50 kg
2 Gavrić Nikolaj U14 kumite ml. kadeti -50 kg
3 Kresojević Aleksandar U10 kumite malčki -30 kg
4 Manojlović Sergej kumite kadeti +70 kg
5 Manojlović Sergej U14 kumite ml. kadeti +50 kg
4    Karate klub Seki
1 JERŠIČ ŽANA U14 kata ml. kadetinje
2 JERŠIČ ŽANA U12 kata deklice
3 Kregar Gabrijela kata mladinke
4 Kregar Gabrijela kata kadetinje
5 Sluga Jure kata člani +18
6 Tomažič Eva kata mladinke
7 Tomažič Eva kata članice +18
5    Karate klub Lev
1 MERC Maja U14 kata ml. kadetinje
2 MERC Maja U14 kumite ml. kadetinje +50 kg
6    ASD OKINAWA FIGHT
1 Calligaris Leonardo U10 kumite malčki -30 kg
2 CHINCHIO MASSIMO kumite kadeti +70 kg
3 GOTTI THOMAS U14 kumite ml. kadeti -50 kg
4 LEONARDO MAZZILIS U14 kumite ml. kadeti -40 kg
5 Russo Gianluca kumite člani -67 kg
6 Summa Davide U12 kumite dečki -56 kg