INTERNATIONAL KARATE CUP 2018

OŠ Griže ( Griže 1 a , 3302 Griže )Lokacija : OŠ Griže
Griže 1 a , 3302 Griže
Organizator : Karate Klub Petrovče
Početak : 01.07.2018 09:00:00
Rok prijave : 27.06.2018 24:00:00
Kontaktna osoba : Dani Vombek
kensei.kjm@gmail.com
0038631 390 950
Cijena prvog nastupa : 20 €
Cijena dodatnog nastupa : 20 €
Cijena ekipnog nastupa : 30 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 15 €


1 U8 kata female -8 Br. prijavljenih : 3
2 U8 kata male -8 years Br. prijavljenih : 2
3 U10 kata female 8-9 years Br. prijavljenih : 5
4 U10 kata male 8-9 years Br. prijavljenih : 10
5 U12 kata male 10-11 years Br. prijavljenih : 5
6 U12 kata female 10-11 years Br. prijavljenih : 3
7 U14 kata male 12-13 years Br. prijavljenih : 9
8 U14 kata female 12-13 years Br. prijavljenih : 8
9 kata male cadets Br. prijavljenih : 4
10 kata female cadets Br. prijavljenih : 4
11 kata male 16-17 years Br. prijavljenih : 0
12 kata female 16-17 years Br. prijavljenih : 0
13 kata male seniors +18 Br. prijavljenih : 3
14 kata female seniors +18 Br. prijavljenih : 5
U8 kata female -8
1 HUBER JOHANNA KARATE TEAM AUSTRIA
2 Miljatović Andjela Karate klub Seki
3 Plohl Taja Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
U8 kata male -8 years
1 Hajrulai Luan Karate klub Seki
2 MILJATOVIČ ALEKSA Karate klub Seki
U10 kata female 8-9 years
1 Janžekovič Nuša Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
2 Mašić Nejla Karate Klub Polzela
3 MAVSAR TAJDA- Karate Klub Rogaška Slatina
4 Miljatović Andjela Karate klub Seki
5 Rauter Hannah Vela Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
U10 kata male 8-9 years
1 Doler Martin Karate Klub Petrovče
2 Hajrulai Luan Karate klub Seki
3 Kokot Martin Karate klub Shito Ryu Varaždin
4 Kostanjevac Jakov Karate klub Shito Ryu Varaždin
5 LAES LYSANDER KARATE TEAM AUSTRIA
6 MILJATOVIČ ALEKSA Karate klub Seki
7 Rizvanović Enej Karate klub Seki
8 SCHONIG MATTHIAS KARATE TEAM AUSTRIA
9 Skalič Bor Karate Klub Petrovče
10 WENZEL HENRIK KARATE TEAM GERMANY
U12 kata male 10-11 years
1 Gorjup Ažbe Karate Klub Trbovlje
2 Koželj Aleks Karate Klub Petrovče
3 Lipovšek Amadej Društvo Za Karate Celje
4 Pižmoht Arijan Karate Klub Hrastnik
5 Zobec Dorijan Karate Klub Hrastnik
U12 kata female 10-11 years
1 Janžekovič Tija Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
2 POPESCU BIANCA KARATE TEAM ROMANIA
3 Rizvanović Enea Karate klub Seki
U14 kata male 12-13 years
1 DIACONU STEFAN KARATE TEAM ROMANIA
2 LAES THEODOR KARATE TEAM AUSTRIA
3 Lipovšek Amadej Društvo Za Karate Celje
4 Močnik Timi Karate Klub Petrovče
5 MUSESCU RAUL KARATE TEAM ROMANIA
6 PEREZ LUIS KARATE TEAM AUSTRIA
7 Pižmoht Dominik Karate Klub Hrastnik
8 Skalič Brin Karate Klub Petrovče
9 Škoflanc Nick Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
U14 kata female 12-13 years
1 BINNER SIMONE KARATE TEAM GERMANY
2 FISCHER HELLENA KARATE TEAM GERMANY
3 GAMOVA NATAŠA KARATE TEAM SLOVAKIA
4 Kostanjevac Tea Karate klub Shito Ryu Varaždin
5 MEMMINGER ELENA KARATE TEAM GERMANY
6 Muzik Taša Karate Klub Ljubljana
7 Paš Glorija Karate Klub Rogaška Slatina
8 Vugrinec Lorena Karate klub Shito Ryu Varaždin
kata male cadets
1 Barl Maj Karate Klub Petrovče
2 Močnik Timi Karate Klub Petrovče
3 MULALIĆ ERNAD Karate Klub Shotokan Kranj
4 Skalicky Gal Društvo Za Karate Celje
kata female cadets
1 Kutija Alja Karate Klub Rogaška Slatina
2 LEURZEANU GEORGIANA CRINA KARATE TEAM ROMANIA
3 RICHEL LINDA KARATE TEAM GERMANY
4 Žibrat Gaja Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
kata male 16-17 years
kata female 16-17 years
kata male seniors +18
1 BERKE DEMIR KARATE TEAM GERMANY
2 MEDL FABIAN KARATE TEAM GERMANY
3 SPACHTHOLZ ANDREAS KARATE TEAM GERMANY
kata female seniors +18
1 Alič Petra Karate Klub Petrovče
2 BINNER MELANIE KARATE TEAM GERMANY
3 TAJIMA KIRI KARATE TEAM JAPAN
4 Varga Beltine Agnes KARATE TEAM AUSTRIA
5 Žučko Maruša Karate Klub Polzela
1    Društvo Za Karate Celje
1 Lipovšek Amadej U14 kata male 12-13 years
2 Lipovšek Amadej U12 kata male 10-11 years
3 Lipovšek Amadej U12 kumite male 10-11 years -48 kg
4 Lipovšek Amadej U14 kumite male 12-13 years -50 kg
5 Skalicky Gal kata male cadets
6 SKALICKY NERA U10 kumite female 8-9 years -32 kg
2    Karate Klub Hrastnik
1 Kumlanc Simon kumite male seniors +84 kg
2 Kumlanc Simon kumite male seniors open
3 Pižmoht Arijan U12 kata male 10-11 years
4 Pižmoht Arijan U12 kumite male 10-11 years -48 kg
5 Pižmoht Dominik U14 kata male 12-13 years
6 ŠEHIć KUMLANC LEA U14 kumite female 12-13 yeares +47 kg
7 Zobec Dorijan U12 kata male 10-11 years
3    Karate Klub Petrovče
1 Alič Petra kata female seniors +18
2 Barl Maj kata male cadets
3 Barl Maj kumite male 14-15 years -63 kg
4 Barl Maj kumite male 14-15 years +70 kg
5 Barl Maj kumite male 16-17-years -61 kg
6 Doler Martin U10 kata male 8-9 years
7 KALŠEK TIM U10 kumite male 8-9 years -30 kg
8 Koželj Aleks U12 kata male 10-11 years
9 Koželj Aleks U10 kumite male 8-9 years -39 kg
10 Lipovšek Alen kumite male 14-15 years +70 kg
11 Lipovšek Alen kumite male 16-17-years +76 kg
12 Močnik Timi U14 kata male 12-13 years
13 Močnik Timi kata male cadets
14 PEŠEC ASJA kumite female seniors -68 kg
15 PEŠEC ASJA kumite female seniors open
16 Salamun Vid U14 kumite male 12-13 years -50 kg
17 Salamun Vid kumite male 14-15 years -63 kg
18 Skalič Bor U10 kata male 8-9 years
19 Skalič Brin U14 kata male 12-13 years
20 Skalič Brin U14 kumite male 12-13 years +50 kg
4    Karate Klub Polzela
1 Avžner Zoja kumite female 14-15-years -54 kg
2 Avžner Zoja U14 kumite female 12-13 yeares +47 kg
3 Bergant Laura kumite female 14-15-years -54 kg
4 Bergant Laura kumite female 16-17 years +59 kg
5 Bergant Laura kumite female seniors open
6 Deberšek Luka kumite male seniors +84 kg
7 KORENJAK BINE kumite male 14-15 years -63 kg
8 KORENJAK BINE kumite male 16-17-years -61 kg
9 Kramberger Zala U10 kumite female 8-9 years -32 kg
10 Mašić Nejla U10 kata female 8-9 years
11 MLAČNIK AŽBE U10 kumite male 8-9 years -30 kg
12 Podpečan Lan kumite male seniors -75 kg
13 Podpečan Lan kumite male 14-15 years -63 kg
14 Podpečan Lan kumite male 14-15 years +70 kg
15 Podpečan Lan kumite male 16-17-years -61 kg
16 Podpečan Lan kumite male 16-17-years +76 kg
17 Šenica Nika kumite female 16-17 years +59 kg
18 Šenica Nika kumite female seniors open
19 Žerjav Nuša kumite female 14-15-years -54 kg
20 Žučko Maruša kata female seniors +18
5    Karate Klub Rogaška Slatina
1 Fijačko Sara kumite female 14-15-years -54 kg
2 KUNŠTEK NEJC- U14 kumite male 12-13 years +50 kg
3 Kutija Alja kata female cadets
4 MAVSAR TAJDA- U10 kata female 8-9 years
5 Paš Glorija U14 kata female 12-13 years
6 ŽUMER JAKOB- U12 kumite male 10-11 years -48 kg
7 ŽUMER JAKOB- U14 kumite male 12-13 years +50 kg
6    Karate Klub Shotokan Kranj
1 MULALIĆ ERNAD kata male cadets
7    Karate Klub Trbovlje
1 Audič Vita U12 kumite female 10-11 years -39 kg
2 Gorjup Ažbe U12 kata male 10-11 years
3 Gorjup Ažbe U12 kumite male 10-11 years -48 kg
8    Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer
1 Janžekovič Nuša U10 kata female 8-9 years
2 Janžekovič Nuša U10 kumite female 8-9 years -32 kg
3 Janžekovič Tija U12 kata female 10-11 years
4 Janžekovič Tija U12 kumite female 10-11 years -39 kg
5 Plohl Taja U8 kata female -8
6 Rauter Hannah Vela U10 kata female 8-9 years
7 Rauter Hannah Vela U10 kumite female 8-9 years -32 kg
8 Škoflanc Nick U14 kata male 12-13 years
9 Škoflanc Nick U14 kumite male 12-13 years -50 kg
10 Žibrat Gaja kata female cadets
11 KK Ljutomer 1 kata male team 8-10 years
9    Karate Klub Ljubljana
1 Muzik Taša U14 kata female 12-13 years
2 Muzik Taša U14 kumite female 12-13 yeares +47 kg
10    Karate klub Shito Ryu Varaždin
1 Bednjanić Roko U10 kumite male 8-9 years -39 kg
2 Kokot Martin U10 kata male 8-9 years
3 Kokot Martin U10 kumite male 8-9 years -39 kg
4 Kostanjevac Jakov U10 kata male 8-9 years
5 Kostanjevac Jakov U10 kumite male 8-9 years -30 kg
6 Kostanjevac Tea U14 kata female 12-13 years
7 Vugrinec Lorena U14 kata female 12-13 years
8 Žličar Karlo U12 kumite male 10-11 years -48 kg
11    Karate klub Seki
1 Hajrulai Luan U10 kata male 8-9 years
2 Hajrulai Luan U8 kata male -8 years
3 MILJATOVIČ ALEKSA U10 kata male 8-9 years
4 MILJATOVIČ ALEKSA U8 kata male -8 years
5 Miljatović Andjela U8 kata female -8
6 Miljatović Andjela U10 kata female 8-9 years
7 Rizvanović Enea U12 kata female 10-11 years
8 Rizvanović Enej U10 kata male 8-9 years
12    Karate klub Grobničan
1 Karadža Ana U12 kumite female 10-11 years -39 kg
2 Karadža Ana U14 kumite female 12-13 yeares +47 kg
13    KARATE TEAM FRANCE
1 CASTRIC JEROME kumite male seniors -75 kg
2 CASTRIC JEROME kumite male seniors open
3 DHAMAN NIDHAL kumite male seniors +84 kg
4 DHAMAN NIDHAL kumite male seniors open
5 HAMM JEAN-BAPTISTE kumite male seniors -75 kg
6 HAMM JEAN-BAPTISTE kumite male seniors open
14    KARATE TEAM JAPAN
1 MASAKI YUYA kumite male seniors -75 kg
2 TAJIMA KIRI kata female seniors +18
3 TAJIMA KIRI kumite female seniors open
15    KARATE TEAM SLOVAKIA
1 GAMA KAROL kumite male seniors -75 kg
2 GAMA KAROL kumite male 16-17-years -61 kg
3 GAMA KAROL kumite male 16-17-years +76 kg
4 GAMA KAROL kumite male seniors open
5 GAMOVA NATAŠA U14 kata female 12-13 years
16    KARATE TEAM AUSTRIA
1 HUBER JOHANNA U8 kata female -8
2 LAES LYSANDER U10 kata male 8-9 years
3 LAES LYSANDER U10 kumite male 8-9 years -39 kg
4 LAES THEODOR U14 kata male 12-13 years
5 LAES THEODOR U14 kumite male 12-13 years -50 kg
6 PEREZ LUIS U14 kata male 12-13 years
7 SCHONIG MATTHIAS U10 kata male 8-9 years
8 Spigelberg Guilherme kumite male seniors +84 kg
9 Varga Beltine Agnes kata female seniors +18
10 KF Austria 1 kata male team 8-10 years
17    KARATE TEAM ROMANIA
1 DIACONU STEFAN U14 kata male 12-13 years
2 DIACONU STEFAN U14 kumite male 12-13 years -50 kg
3 LEURZEANU GEORGIANA CRINA kata female cadets
4 LEURZEANU GEORGIANA CRINA kumite female 14-15-years -54 kg
5 MUSESCU RAUL U14 kata male 12-13 years
6 MUSESCU RAUL U14 kumite male 12-13 years +50 kg
7 POPESCU BIANCA U12 kata female 10-11 years
8 POPESCU BIANCA U12 kumite female 10-11 years -39 kg
18    KARATE TEAM GERMANY
1 BERKE DEMIR kata male seniors +18
2 BERKE DEMIR kumite male 16-17-years +76 kg
3 BINNER MELANIE kata female seniors +18
4 BINNER MELANIE kumite female 16-17 years +59 kg
5 BINNER SIMONE U14 kata female 12-13 years
6 FISCHER HELLENA U14 kata female 12-13 years
7 MEDL FABIAN kata male seniors +18
8 MEMMINGER ELENA U14 kata female 12-13 years
9 RICHEL LINDA kata female cadets
10 SPACHTHOLZ ANDREAS kata male seniors +18
11 WENZEL HENRIK U10 kata male 8-9 years
12 WENZEL HENRIK U10 kumite male 8-9 years -30 kg
13 KK GERMANY 1 kata male team 8-10 years
19    Karate klub Lev
1 Smrekar Matic kumite male seniors -75 kg