POSTOJNA OPEN 2019

Sports hall Postojna Secondary school ( Postojna , Cesta v staro vas 2 )Lokacija : Sports hall Postojna Secondary school
Postojna , Cesta v staro vas 2
Organizator : Karate Klub Postojna
Početak : 18.05.2019 09:00:00
Rok prijave : 15.05.2019 23:59:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : MARKO KOVŠCA
karatepostojna@gmail.com
00386 41 931 986
Cijena prvog nastupa : 20 €
Cijena dodatnog nastupa : 10 €
Cijena ekipnog nastupa : 35 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 20 €


1 kata najmlajše Br. prijavljenih : 0
2 kata najmlajši Br. prijavljenih : 1
3 kata malčice Br. prijavljenih : 6
4 kata malčki Br. prijavljenih : 4
5 kata dečki Br. prijavljenih : 6
6 kata deklice Br. prijavljenih : 3
7 kata ml. kadeti Br. prijavljenih : 0
8 kata ml. kadetinje Br. prijavljenih : 3
9 kata kadeti Br. prijavljenih : 0
10 kata kadetinje Br. prijavljenih : 0
11 kata mladinci Br. prijavljenih : 1
12 kata mladinke Br. prijavljenih : 1
13 kata člani +18 Br. prijavljenih : 1
14 kata članice +18 Br. prijavljenih : 1
15 kata veterani + 35 let Br. prijavljenih : 0
16 kata veteranke + 35 let Br. prijavljenih : 1
kata najmlajše
kata najmlajši
1 ČESEN BORIS Karate Klub Postojna
kata malčice
1 BEŠIČ LANA Karate Klub Postojna
2 BOŠNJIĆ ALICIA Karate Klub Rudar Velenje
3 ČESEN VESNA Karate Klub Postojna
4 GRUBER CARLA SHOFUKAN KLIMANANO GABERSDORF
5 PESIC NINA SHOFUKAN KLIMANANO GABERSDORF
6 RUDONJIĆ MARIJA Karate Klub Postojna
kata malčki
1 AKSENTIČ NASTAS Karate Klub Postojna
2 DIZDAREVIČ DAVID Karate Klub Postojna
3 MALEŠEVIČ MIŠO Karate Klub Postojna
4 OČKO GAL Karate Klub Seki Sv. Jernej
kata dečki
1 BOJC JAKOB Karate Klub Postojna
2 ČESEN STAŠ Karate Klub Postojna
3 GRUBER HENRIK SHOFUKAN KLIMANANO GABERSDORF
4 OČKO GAL Karate Klub Seki Sv. Jernej
5 RUDONJIĆ JOVAN Karate Klub Postojna
6 Subotič Filip Karate Klub Postojna
kata deklice
1 AKSENTIć EVANA Karate Klub Postojna
2 PRAPROTNIK NECA Karate Klub Postojna
3 PRATNEMER HANA Karate Klub Rudar Velenje
kata ml. kadeti
kata ml. kadetinje
1 BOŠNJIĆ ELENA Karate Klub Rudar Velenje
2 HLIŠČ LANA Karate Klub Rudar Velenje
3 JOšT ZALA Karate Klub Postojna
kata kadeti
kata kadetinje
kata mladinci
1 STERNIŠA NEJC Karate Klub Seki Sv. Jernej
kata mladinke
1 CESAR PIA Karate klub Velenje
kata člani +18
1 STERNIŠA NEJC Karate Klub Seki Sv. Jernej
kata članice +18
1 CESAR PIA Karate klub Velenje
kata veterani + 35 let
kata veteranke + 35 let
1 LORBER LYDIA SHOFUKAN KLIMANANO GABERSDORF
1    Karate Klub Postojna
1 AKSENTIć EVANA kata deklice
2 AKSENTIČ NASTAS kata malčki
3 ARSENIć PETAR kumite kadeti -52 kg
4 ARSENIČ SARA kumite kadetinje -54 kg
5 BEŠIČ LANA kata malčice
6 BOJC JAKOB kata dečki
7 BOJC JAKOB kumite dečki -35 kg
8 ČESEN BORIS kata najmlajši
9 ČESEN STAŠ kata dečki
10 ČESEN STAŠ kumite dečki -35 kg
11 ČESEN VESNA kata malčice
12 DIZDAREVIČ DAVID kata malčki
13 GRIL BLAž kumite mladinci -76 kg
14 HABJAN NUšA kumite mladinke -53 kg
15 JOšT ZALA kata ml. kadetinje
16 JOšT ZALA kumite ml. kadetinje -50 kg
17 MALEŠEVIČ MIŠO kata malčki
18 MALEŠEVIČ MIŠO kumite malčki +30 kg
19 MOZETIČ-KERIN JAN kumite dečki +45 kg
20 PRAPROTNIK NECA kata deklice
21 RUDONJIĆ JOVAN kata dečki
22 RUDONJIĆ JOVAN kumite dečki -35 kg
23 RUDONJIĆ MARIJA kata malčice
24 STEFANOVSKI ANDRAž kumite člani -75 kg
25 Subotič Filip kata dečki
26 Subotič Filip kumite dečki -35 kg
27 KK Postojna 1 kata ekipa dečki
28 KK Postojna 2 kata ekipa dečki
29 KK Postojna 1 kata ekipa deklice
30 KK Postojna 1 kata ekipa malčki
31 KK Postojna 1 kata ekipa malčice
2    Karate klub Velenje
1 CESAR PIA kata mladinke
2 CESAR PIA kata članice +18
3    Shotokan Karate Klub Grosuplje
1 MEKIč KIARA kumite kadetinje +54 kg
4    Karate Klub Rudar Velenje
1 BOŠNJIĆ ALICIA kata malčice
2 BOŠNJIĆ ELENA kata ml. kadetinje
3 HLIŠČ LANA kata ml. kadetinje
4 PRATNEMER HANA kata deklice
5 Sadiković Ajdin kumite malčki +30 kg
6 STOJNIĆ MAIK kumite malčki -30 kg
7 Točaković Nemanja kumite mladinci -76 kg
8 Vrella Yll kumite dečki -35 kg
5    Karate Klub Seki Sv. Jernej
1 OČKO GAL kata malčki
2 OČKO GAL kata dečki
3 OČKO GAL kumite dečki +45 kg
4 OČKO GAL kumite malčki +30 kg
5 STERNIŠA NEJC kata člani +18
6 STERNIŠA NEJC kata mladinci
6    KARATE KLUB BUSHIDO, ROGAŠKA SLATINA
1 JORDAN Timotej kumite kadeti +70 kg
7    SHOFUKAN KLIMANANO GABERSDORF
1 GRUBER CARLA kata malčice
2 GRUBER HENRIK kata dečki
3 GRUBER HENRIK kumite dečki -35 kg
4 KAMENIK ALEKSANDER kumite veterani +35 let open
5 LORBER LYDIA kata veteranke + 35 let
6 PESIC NINA kata malčice