NatragMednarodni turnir (C)

17. KARATE OPEN ŽALEC 2019

Športna dvorana OŠ Žalec ( ŽALEC , Šilihova ul. 1,3310 Žalec )Lokacija : Športna dvorana OŠ Žalec
ŽALEC , Šilihova ul. 1,3310 Žalec
Organizator : Karate Klub Žalec
Početak : 30.03.2019 10:00:00
Rok prijave : 27.03.2019 24:00:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : Matjaž Končina
matjaz.koncina@gmail.com
00386 41 671 972
Cijena prvog nastupa : 20 €
Cijena dodatnog nastupa : 20 €
Cijena ekipnog nastupa : 20 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 15 €


1 kata najmlajše Br. prijavljenih : 0
2 kata najmlajše (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
3 kata najmlajši Br. prijavljenih : 0
4 kata najmlajši (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
5 kata malčice Br. prijavljenih : 1
6 kata malčice (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 1
7 kata malčki Br. prijavljenih : 0
8 kata malčki (8- 6 kyu) Br. prijavljenih : 2
9 kata dečki Br. prijavljenih : 0
10 kata dečki (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 1
11 kata deklice Br. prijavljenih : 1
12 kata deklice (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 0
13 kata ml. kadeti Br. prijavljenih : 0
14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 0
15 kata ml. kadetinje Br. prijavljenih : 1
16 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 1
17 kata kadeti Br. prijavljenih : 0
18 kata kadetinje Br. prijavljenih : 0
19 kata mladinci Br. prijavljenih : 0
20 kata mladinke Br. prijavljenih : 0
21 kata ml. člani Br. prijavljenih : 0
22 kata ml. članice Br. prijavljenih : 0
23 kata moški osebe s pos. potrebami Br. prijavljenih : 0
24 kata ženska osebe s pos. potrebami Br. prijavljenih : 0
25 kata veterani + 35 let Br. prijavljenih : 0
26 kata veteranke + 35 let Br. prijavljenih : 0
kata najmlajše
kata najmlajše (8-6 kyu)
kata najmlajši
kata najmlajši (8-6 kyu)
kata malčice
1 BOŠNJIĆ ALICIA Karate Klub Rudar Velenje
kata malčice (8-6 kyu)
1 HRUSTIĆ SAJRA Karate Klub Rudar Velenje
kata malčki
kata malčki (8- 6 kyu)
1 Hodžić Adyan Karate Klub Rudar Velenje
2 STOJNIĆ MAIK Karate Klub Rudar Velenje
kata dečki
kata dečki (8-4 kyu)
1 Lami Altrin Karate Klub Rudar Velenje
kata deklice
1 PRATNEMER HANA Karate Klub Rudar Velenje
kata deklice (8-4 kyu)
kata ml. kadeti
kata ml. kadeti (8-3 kyu)
kata ml. kadetinje
1 HLIŠČ LANA Karate Klub Rudar Velenje
kata ml. kadetinje (8-3 kyu)
1 BOŠNJIĆ ELENA Karate Klub Rudar Velenje
kata kadeti
kata kadetinje
kata mladinci
kata mladinke
kata ml. člani
kata ml. članice
kata moški osebe s pos. potrebami
kata ženska osebe s pos. potrebami
kata veterani + 35 let
kata veteranke + 35 let
1    Karate Klub Rudar Velenje
1 BOŠNJIĆ ALICIA kata malčice
2 BOŠNJIĆ ELENA kata ml. kadetinje (8-3 kyu)
3 HLIŠČ LANA kata ml. kadetinje
4 Hodžić Adyan kumite malčki -30 kg
5 Hodžić Adyan kata malčki (8- 6 kyu)
6 HRUSTIĆ SAJRA kata malčice (8-6 kyu)
7 Lami Altrin kata dečki (8-4 kyu)
8 PRATNEMER HANA kata deklice
9 STOJNIĆ MAIK kumite malčki -30 kg
10 STOJNIĆ MAIK kata malčki (8- 6 kyu)
11 Vrella Yll kumite dečki -35 kg