3. Državno pokalno tekmovanje v
PARA-KARATEJU

ŠPORTNA DVORANA SLOVENSKE KONJICE ( SLOVENSKE KONJICE , ŠOLSKA ULICA 3A )Objekt / lokacija : ŠPORTNA DVORANA SLOVENSKE KONJICE
SLOVENSKE KONJICE , ŠOLSKA ULICA 3A
Organizator : Karate klub Seki
Začetek : 12.11.2022 09:00:00
Rok prijave : 08.11.2022 23:59:00
Kontaktna oseba : Bojan Marinček
info@kimon.si
041 688 120
Cena prvega nastopa : 28 €
Cena dodatnega nastopa : 28 €
Cena ekipnega nastopa : 0 €
Cena za mlajše od 14 let : 28 €


1 OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
2 OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 0
3 OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
4 OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 1
5 OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
6 OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 1
7 OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
8 OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 0
9 OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
10 OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 0
11 OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
12 OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 0
13 OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
14 OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 0
15 OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 5
16 OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 2
17 OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
18 OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 0
19 OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI) Št. prijavljenih : 0
20 OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE) Št. prijavljenih : 0
OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (MOŠKI)
OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (ŽENSKE)
OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (MOŠKI)
OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE)
1 BREZNIKAR PIA PATRICIA Karate klub Radeče
OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI)
OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE)
1 Nedelko Nika Karate - do klub Ig Shotokan
OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (MOŠKI)
OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (ŽENSKE)
OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (MOŠKI)
OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (ŽENSKE)
OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (MOŠKI)
OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (ŽENSKE)
OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI)
OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE)
OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI)
1 Bobek Matija Karate klub Selnica ob Dravi
2 Soskić Filip Karate Klub Mon Chi
3 Tomaževič Mark Karate - do klub Ig Shotokan
4 Valjavec Anže Karate - do klub Ig Shotokan
5 ŽINKO DAMJAN Karate klub WKSA Duplek
OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE)
1 Bekčić Diandra Karate klub Velenje
2 Oberč Naja Karate klub Mirna Peč
OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (MOŠKI)
OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (ŽENSKE)
OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI)
OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE)
1    Karate Klub Mon Chi
1 Soskić Filip OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI)
2    Karate klub Selnica ob Dravi
1 Bobek Matija OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI)
3    Karate klub Velenje
1 Bekčić Diandra OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE)
4    Karate klub WKSA Duplek
1 ŽINKO DAMJAN OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI)
5    Karate - do klub Ig Shotokan
1 Nedelko Nika OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE)
2 Tomaževič Mark OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI)
3 Valjavec Anže OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI)
6    Karate klub Radeče
1 BREZNIKAR PIA PATRICIA OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE)
7    Karate klub Mirna Peč
1 Oberč Naja OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE)