LJUBLJANA OPEN 2019

Dvorana OŠ Maksa Pečarja ( Cesta 9, Črnuče , 1231 Ljubljana - Črnuče )Lokacija : Dvorana OŠ Maksa Pečarja
Cesta 9, Črnuče , 1231 Ljubljana - Črnuče
Organizator : Karate Klub Olimpija Ljubljana
Početak : 16.11.2019 09:30:00
Rok prijave : 13.11.2019 24:00:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : ĐUGALA HUSKIĆ
info@karate-olimpija.si
00386 41 445 722
Cijena prvog nastupa : 20 €
Cijena dodatnog nastupa : 10 €
Cijena ekipnog nastupa : 40 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 20 €


1 kata female -8 Br. prijavljenih : 0
2 kata female -8 years (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
3 kata male -8 years Br. prijavljenih : 0
4 kata male -8 years (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 4
5 kata female 8-9 years Br. prijavljenih : 2
6 kata female 8-9 yeras (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
7 kata male 8-9 years Br. prijavljenih : 1
8 kata male 8-9 years (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
9 kata male 10-11 years Br. prijavljenih : 0
10 kata male 10-11 yeare (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 3
11 kata female 10-11 years Br. prijavljenih : 1
12 kata female 10-11 yeare (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 0
13 kata male 12-13 years Br. prijavljenih : 2
14 kata male 12-13 years (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 0
15 kata female 12-13 years Br. prijavljenih : 4
16 kata female 12-13 years (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 5
17 kata male cadets Br. prijavljenih : 2
18 kata female cadets Br. prijavljenih : 4
19 kata male 16-17 years Br. prijavljenih : 9
20 kata female 16-17 years Br. prijavljenih : 2
21 kata male 18-21 years Br. prijavljenih : 3
22 kata female 18-21 years Br. prijavljenih : 2
23 kata male seniors +18 Br. prijavljenih : 2
24 kata female seniors +18 Br. prijavljenih : 0
25 kata male + 35 years Br. prijavljenih : 3
26 kata female + 35 years Br. prijavljenih : 0
kata female -8
kata female -8 years (8-6 kyu)
kata male -8 years
kata male -8 years (8-6 kyu)
1 Dolic Daris BUDO
2 KUKOVIČ Aleksander Karate Klub Mawashi Postojna
3 ŠABEC Aljoša Karate Klub Mawashi Postojna
4 VESEL Lovro Karate Klub Mawashi Postojna
kata female 8-9 years
1 Sever Gala Karate Klub Olimpija Ljubljana
2 SMRDEL Livija Karate Klub Mawashi Postojna
kata female 8-9 yeras (8-6 kyu)
kata male 8-9 years
1 MAKOUEI RADIN Shukokai - Iran
kata male 8-9 years (8-6 kyu)
kata male 10-11 years
kata male 10-11 yeare (8-4 kyu)
1 HASANAGIĆ NASER Karate Klub Olimpija Ljubljana
2 MORADIYEGANMAHLLEH ARIO BARZAN Shukokai - Iran
3 STOJANOVSKI ALEKS Karate Klub Olimpija Ljubljana
kata female 10-11 years
1 VILIC SARA BUDO
kata female 10-11 yeare (8-4 kyu)
kata male 12-13 years
1 KHEIRI AHVAZI NIMA Shukokai - Iran
2 VILIC ELVEDIN BUDO
kata male 12-13 years (8-3 kyu)
kata female 12-13 years
1 HLIŠČ LANA Karate Klub Rudar Velenje
2 KONTREC ALJA Karate Klub Mawashi Postojna
3 Pratnemer Hana Karate Klub Rudar Velenje
4 TOMAŽIČ EVA Karate Klub Seki Sv. Jernej
kata female 12-13 years (8-3 kyu)
1 AHMETOVIĆ ZARA Karate Klub Olimpija Ljubljana
2 Pratnemer Hana Karate Klub Rudar Velenje
3 Samardzic Lina BUDO
4 SEVER ŽIVA Karate Klub Olimpija Ljubljana
5 STOJANOVSKI KRISTINA Karate Klub Olimpija Ljubljana
kata male cadets
1 SLUGA JURE Karate Klub Seki Sv. Jernej
2 ZIHRL ALJAž Karate Klub Olimpija Ljubljana
kata female cadets
1 KOBAL - PAHOR LEA Karate Klub Mawashi Postojna
2 Kogoj Pika Karate Klub Olimpija Ljubljana
3 NOVAK SARA, Karate Klub Seki Sv. Jernej
4 ŠUPUK LINA Karate Klub Olimpija Ljubljana
kata male 16-17 years
1 Beke Bálint KSI Hungary
2 ČUčEK MIšEL Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
3 Čulajević Luka Karate Klub Olimpija Ljubljana
4 Kántor Zéta Szkítia Harcművészeti Egyesület
5 KLEMENčIč KRISTJAN Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
6 KLOBASA BLAŽ Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
7 SLUGA JURE Karate Klub Seki Sv. Jernej
8 STERNIŠA NEJC Karate Klub Seki Sv. Jernej
9 Zeke Dávid Gankaku Team Hungary
kata female 16-17 years
1 BAJUK LEILA Karate Klub Olimpija Ljubljana
2 KOROŠEC LARA Karate Klub Olimpija Ljubljana
kata male 18-21 years
1 KLEMENčIč KRISTJAN Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
2 KLOBASA BLAŽ Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
3 STERNIŠA NEJC Karate Klub Seki Sv. Jernej
kata female 18-21 years
1 ALAGIĆ BEKIRA Karate Klub Olimpija Ljubljana
2 SAGHAFI ROGHAYEH Shukokai - Iran
kata male seniors +18
1 Nagy Botond KSI Hungary
2 Stanković Andrija ELID NIŠ
kata female seniors +18
kata male + 35 years
1 AZADGOUYAN JAFAR Shukokai - Iran
2 FLIS DARKO Karate Klub Olimpija Ljubljana
3 SARVARIFAKHR MOHHAMD Shukokai - Iran
kata female + 35 years
1    Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
1 ČUčEK MIšEL kata male 16-17 years
2 KLEMENčIč KRISTJAN kata male 18-21 years
3 KLEMENčIč KRISTJAN kata male 16-17 years
4 KLOBASA BLAŽ kata male 18-21 years
5 KLOBASA BLAŽ kata male 16-17 years
6 KK Radgona 1 kata team male seniors
7 KK Radgona 1 kata team male cadets / juniors
2    Karate Klub Olimpija Ljubljana
1 AHMETOVIĆ ZARA kata female 12-13 years (8-3 kyu)
2 ALAGIĆ BEKIRA kata female 18-21 years
3 BAJUK LEILA kata female 16-17 years
4 BORŠTNAR JAKOMIN MAKS kumite male 14-15 years -57 kg
5 Čulajević Luka kata male 16-17 years
6 Čulajević Luka kumite male 16-17-years -76 kg
7 FLIS DARKO kata male + 35 years
8 HALKIĆ AMEL kumite male 16-17-years -68 kg
9 HASANAGIĆ NASER kata male 10-11 yeare (8-4 kyu)
10 KABASHAJ ENDRIT kumite male 14-15 years -57 kg
11 Kogoj Pika kata female cadets
12 KOROŠEC LARA kata female 16-17 years
13 KURTOVIĆ ALMIN kumite male 14-15 years -63 kg
14 LIN YUE kumite female 16-17 years -53 kg
15 ORLOVIĆ PETAR kumite male 14-15 years -57 kg
16 Sever Gala kata female 8-9 years
17 SEVER ŽIVA kata female 12-13 years (8-3 kyu)
18 STANKOVIČ PANGERC VAL kumite male 14-15 years -63 kg
19 STOJANOVSKI ALEKS kata male 10-11 yeare (8-4 kyu)
20 STOJANOVSKI KRISTINA kata female 12-13 years (8-3 kyu)
21 ŠUPUK LINA kata female cadets
22 ZIHRL ALJAž kata male cadets
3    Karate Klub Mawashi Postojna
1 ABRAM ZOJA MARTINA kumite female 10-11 years +40 kg
2 BIZJAK LEDERER Leja kumite female 12-13 years -50 kg
3 ĐAKOVIć LARA kumite female 16-17 years -53 kg
4 ĐAKOVIć TIANA kumite female 14-15 years +54 kg
5 Habjan Nuša kumite female 16-17 years -53 kg
6 KOBAL - PAHOR LEA kata female cadets
7 KONTREC ALJA kata female 12-13 years
8 KUKOVIČ Aleksander kata male -8 years (8-6 kyu)
9 LIKAR ALJA kumite female 14-15 years +54 kg
10 MAGAJNA MAšA kumite female 14-15 years -47 kg
11 ŠABEC Aljoša kata male -8 years (8-6 kyu)
12 SMRDEL Dimitrij kumite male 10-11 years -40 kg
13 SMRDEL Livija kata female 8-9 years
14 VESEL Lovro kata male -8 years (8-6 kyu)
4    Karate Klub Rudar Velenje
1 HLIŠČ LANA kata female 12-13 years
2 Pratnemer Hana kata female 12-13 years
3 Pratnemer Hana kata female 12-13 years (8-3 kyu)
4 Sadiković Ajdin kumite male 10-11 years +45 kg
5 STOJNIĆ MAIK kumite male 8-9 years -30 kg
6 TOČAKOVIĆ NEMANJA kumite male 16-17-years -76 kg
7 Vrella Yll kumite male 10-11 years -35 kg
5    BUDO
1 Dolic Daris kumite male 8-9 years +30 kg
2 Dolic Daris kata male -8 years (8-6 kyu)
3 Samardzic Lina kumite female 14-15 years -47 kg
4 Samardzic Lina kata female 12-13 years (8-3 kyu)
5 VILIC ELVEDIN kata male 12-13 years
6 VILIC ELVEDIN kumite male 12-13 years -50 kg
7 VILIC SARA kata female 10-11 years
8 VILIC SARA kumite female 12-13 years -45 kg
6    Karate Klub Seki Sv. Jernej
1 GOLAČ AJDA kumite female 14-15 years +54 kg
2 KLOBASA ALEKS kumite male 16-17-years +76 kg
3 NOVAK SARA, kata female cadets
4 SLUGA JURE kata male cadets
5 SLUGA JURE kata male 16-17 years
6 STERNIŠA NEJC kata male 18-21 years
7 STERNIŠA NEJC kata male 16-17 years
8 TOMAŽIČ EVA kata female 12-13 years
7    ELID NIŠ
1 Stanković Andrija kata male seniors +18
8    KSI Hungary
1 Beke Bálint kata male 16-17 years
2 Bene Bianka kumite female 14-15-years -54 kg
3 Hübner Dániel kumite male seniors -60 kg
4 Kovács Kiara kumite female 16-17 years -59 kg
5 Nagy Botond kata male seniors +18
6 Szabó Marcell kumite male 16-17-years -61 kg
7 Ulrich Nándor kumite male 16-17-years -68 kg
8 Vaskó Samu kumite male 14-15 years -70 kg
9    Shukokai - Iran
1 ANSARIZADEH HADIS kumite female seniors - 50 kg
2 AZADGOUYAN JAFAR kata male + 35 years
3 BANDARI MOHAMMAD kumite male seniors -67 kg
4 EBRAHIMIGORAJI REZA kumite male seniors -67 kg
5 HADIBEIK ALI kumite male seniors -75 kg
6 KHEIRI AHVAZI NIMA kata male 12-13 years
7 MAKOUEI RADIN kata male 8-9 years
8 MOKHTARI TORKAMANI NAZANIN kumite female seniors - 55 kg
9 MOKHTARI TORKAMANI ZAHRA kumite veterans +35 years open
10 MOKHTARITORKAMANI AMIRARSALAN kumite male12-13 years -45 kg
11 MORADIYEGANMAHLLEH ARIO BARZAN kata male 10-11 yeare (8-4 kyu)
12 MOTTAGHIAN NEJAD IMAN kumite male seniors open
13 NASIRI ALI kumite male 16-17-years +76 kg
14 NASIRI MOHAMMAD kumite male 16-17-years +76 kg
15 OMIDIKAZEMZEMZADEGH BEHZAD kumite male seniors +84 kg
16 SADEGHI LAFMEHAN AAZAM kumite female seniors open
17 SAGHAFI ROGHAYEH kata female 18-21 years
18 SARVARIFAKHR MOHHAMD kata male + 35 years
19 SARVARIFAKHR MOHHAMD kumite male seniors open
20 SOITANI ALI kumite male seniors -67 kg
21 TORABI MOHAMMADREZA kumite male 14-15 years -57 kg
22 Iran 1 kumite team male seniors open
23 Iran 1 kumite team female seniors open
24 Iran 2 kumite team male seniors open
10    A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta
1 Granzotto Irene kumite female 18-21 years -55 kg
2 Granzotto Irene kumite female 16-17 years -59 kg
3 Liang Weiqiang kumite male 18-21 years -60 kg
4 Pederiva Paola kumite female seniors -61 kg
5 Pederiva Paola kumite female 18-21 years -61 kg
11    JISSEN DOJO KARATE
1 CRIPPA VALERIO kumite male 14-15 years -52 kg
2 CRIPPA VALERIO kumite male 16-17-years -55 kg
3 CRIVELLI AURORA kumite female seniors + 68 kg
4 CRIVELLI AURORA kumite female 16-17 years +59 kg
5 GORINI ILARIA kumite female 14-15 years +54 kg
6 GORINI ILARIA kumite female 16-17 years -59 kg
7 MASTELLA ANNA kumite female 14-15-years -54 kg
8 MASTELLA ANNA kumite female 16-17 years -53 kg
9 MORO SARA kumite female 14-15-years -54 kg
10 MORO SARA kumite female 16-17 years -59 kg
11 NOSOTTI MATTEO kumite male 14-15 years -57 kg
12 NOSOTTI MATTEO kumite male 16-17-years -61 kg
13 RUSSO GIANMARCO kumite male 14-15 years -52 kg
14 RUSSO GIANMARCO kumite male 16-17-years -55 kg
12    Gankaku Team Hungary
1 Krammer Krisztián kumite male 18-21 years -75 kg
2 Szabó Levente kumite male 18-21 years -75 kg
3 Szabó Petra kumite female 18-21 years -61 kg
4 Zeke Dávid kata male 16-17 years
13    UTE Hungary
1 Bene-Gilányi Benedek kumite male 10-11 years -35 kg
2 Bihary Boglarka kumite female 16-17 years -59 kg
3 Bogdan Panna kumite female 12-13 years -50 kg
4 Bus Aliz kumite female 12-13 years -45 kg
5 Falusi Marcell kumite male seniors -75 kg
6 Hargitai Petra kumite female 12-13 years -50 kg
7 Hecker Armin kumite male 10-11 years -35 kg
8 Hecker Bojana kumite female 12-13 years -45 kg
9 Hollo Evelin kumite female seniors -61 kg
10 Jakubovics Dalma kumite female 16-17 years -48 kg
11 Keller Marton kumite male12-13 years -45 kg
12 Kiraly Pal kumite male 18-21 years -67 kg
13 Kiraly Peter kumite male12-13 years -45 kg
14 Kiss Andris kumite male 14-15 years -52 kg
15 Klacsan Kinga kumite female 16-17 years -53 kg
16 Kopfer Anna kumite female 12-13 years -50 kg
17 Kreko Gergo kumite male12-13 years -45 kg
18 Lenard Hanna kumite female 10-11 years +40 kg
19 Lintz Alexandra kumite female 14-15 years -47 kg
20 Losonci Lorant Marcell kumite male 10-11 years -35 kg
21 Loyal Lili kumite female 12-13 years +50 kg
22 Nagy Balazs kumite male 16-17-years -61 kg
23 Nichols David kumite male 18-21 years -67 kg
24 Vancsa Daiana kumite female seniors - 55 kg
14    BSC-Budaörsi SC.
1 Borbás Hedvig kumite female 18-21 years -61 kg
2 Császár Magor kumite male 14-15 years -63 kg
3 Németh Kristóf kumite male 14-15 years -57 kg
15    Szkítia Harcművészeti Egyesület
1 Kántor Zéta kata male 16-17 years