47th INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT »TRBOVLJE OPEN 2019«

Trbovlje ( Trbovlje , SPORTS HALL POLAJ , ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 7A, 1420 TRBOVLJE )Lokacija : Trbovlje
Trbovlje , SPORTS HALL POLAJ , ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 7A, 1420 TRBOVLJE
Organizator : Karate Klub Trbovlje
Početak : 30.11.2019 09:30:00
Rok prijave : 30.11.2019 23:59:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : Jernej Simerl
karate.trbovlje@gmail.com
+386 (0)41 781 230
Cijena prvog nastupa : 20 €
Cijena dodatnog nastupa : 20 €
Cijena ekipnog nastupa : 30 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 20 €


1 kata female -8 Br. prijavljenih : 0
2 kata female -8 years (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
3 kata male -8 years Br. prijavljenih : 0
4 kata male -8 years (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
5 kata female 8-9 years Br. prijavljenih : 0
6 kata female 8-9 yeras (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
7 kata male 8-9 years Br. prijavljenih : 0
8 kata male 8-9 years (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 0
9 kata male 10-11 years Br. prijavljenih : 0
10 kata male 10-11 yeare (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 0
11 kata female 10-11 years Br. prijavljenih : 0
12 kata female 10-11 yeare (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 0
13 kata male 12-13 years Br. prijavljenih : 0
14 kata male 12-13 years (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 0
15 kata female 12-13 years Br. prijavljenih : 0
16 kata female 12-13 years (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 0
17 kata male cadets Br. prijavljenih : 0
18 kata female cadets Br. prijavljenih : 1
19 kata male 16-17 years Br. prijavljenih : 0
20 kata female 16-17 years Br. prijavljenih : 0
21 kata male seniors +16 Br. prijavljenih : 0
22 kata female seniors +16 Br. prijavljenih : 0
23 kata male + 35 years Br. prijavljenih : 0
24 kata female + 35 years Br. prijavljenih : 0
kata female -8
kata female -8 years (8-6 kyu)
kata male -8 years
kata male -8 years (8-6 kyu)
kata female 8-9 years
kata female 8-9 yeras (8-6 kyu)
kata male 8-9 years
kata male 8-9 years (8-6 kyu)
kata male 10-11 years
kata male 10-11 yeare (8-4 kyu)
kata female 10-11 years
kata female 10-11 yeare (8-4 kyu)
kata male 12-13 years
kata male 12-13 years (8-3 kyu)
kata female 12-13 years
kata female 12-13 years (8-3 kyu)
kata male cadets
kata female cadets
1 NOVAK SARA, Karate Klub Seki Sv. Jernej
kata male 16-17 years
kata female 16-17 years
kata male seniors +16
kata female seniors +16
kata male + 35 years
kata female + 35 years
1    Karate Klub Seki Sv. Jernej
1 NOVAK SARA, kata female cadets