47th INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT »TRBOVLJE OPEN 2019«

Trbovlje ( Trbovlje , SPORTS HALL POLAJ , ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 7A, 1420 TRBOVLJE )Lokacija : Trbovlje
Trbovlje , SPORTS HALL POLAJ , ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 7A, 1420 TRBOVLJE
Organizator : Karate Klub Trbovlje
Početak : 30.11.2019 09:30:00
Rok prijave : 27.11.2019 23:59:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : Jernej Simerl
karate.trbovlje@gmail.com
+386 (0)41 781 230
Cijena prvog nastupa : 20 €
Cijena dodatnog nastupa : 20 €
Cijena ekipnog nastupa : 30 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 20 €


1 kata female -8 Br. prijavljenih : 1
2 kata female -8 years (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 2
3 kata male -8 years Br. prijavljenih : 0
4 kata male -8 years (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 3
5 kata female 8-9 years Br. prijavljenih : 1
6 kata female 8-9 yeras (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 2
7 kata male 8-9 years Br. prijavljenih : 3
8 kata male 8-9 years (8-6 kyu) Br. prijavljenih : 2
9 kata male 10-11 years Br. prijavljenih : 0
10 kata male 10-11 yeare (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 3
11 kata female 10-11 years Br. prijavljenih : 3
12 kata female 10-11 yeare (8-4 kyu) Br. prijavljenih : 2
13 kata male 12-13 years Br. prijavljenih : 0
14 kata male 12-13 years (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 0
15 kata female 12-13 years Br. prijavljenih : 4
16 kata female 12-13 years (8-3 kyu) Br. prijavljenih : 3
17 kata male cadets Br. prijavljenih : 2
18 kata female cadets Br. prijavljenih : 5
19 kata male 16-17 years Br. prijavljenih : 6
20 kata female 16-17 years Br. prijavljenih : 4
21 kata male seniors +16 Br. prijavljenih : 4
22 kata female seniors +16 Br. prijavljenih : 2
23 kata male + 35 years Br. prijavljenih : 0
24 kata female + 35 years Br. prijavljenih : 0
kata female -8
1 Meissl Miriam Frieways Karateklub
kata female -8 years (8-6 kyu)
1 Meissl Miriam Frieways Karateklub
2 Torkar Ajda Karate Klub Shotokan Kranj
kata male -8 years
kata male -8 years (8-6 kyu)
1 KUKOVIČ Aleksander Karate Klub Mawashi Postojna
2 ŠABEC Aljoša Karate Klub Mawashi Postojna
3 VESEL Lovro Karate Klub Mawashi Postojna
kata female 8-9 years
1 SMRDEL Livija Karate Klub Mawashi Postojna
kata female 8-9 yeras (8-6 kyu)
1 Meissl Miriam Frieways Karateklub
2 MUŠIĆ ALINA karate klub Šenčur
kata male 8-9 years
1 MILEV MATEJ Karate Klub Shotokan Kranj
2 Prix Mathias Frieways Karateklub
3 Zadina Emil Frieways Karateklub
kata male 8-9 years (8-6 kyu)
1 Prix Mathias Frieways Karateklub
2 Zadina Emil Frieways Karateklub
kata male 10-11 years
kata male 10-11 yeare (8-4 kyu)
1 Prix Mathias Frieways Karateklub
2 Sadiković Muhammed karate klub Šenčur
3 Zadina Emil Frieways Karateklub
kata female 10-11 years
1 Klein Viktoria USV Wals Laschensky - KIDO Karate
2 Korner Leonie Frieways Karateklub
3 Lehner Tamara Frieways Karateklub
kata female 10-11 yeare (8-4 kyu)
1 Korner Leonie Frieways Karateklub
2 Lehner Tamara Frieways Karateklub
kata male 12-13 years
kata male 12-13 years (8-3 kyu)
kata female 12-13 years
1 Eidler Elena Frieways Karateklub
2 Klein Viktoria USV Wals Laschensky - KIDO Karate
3 KONTREC ALJA Karate Klub Mawashi Postojna
4 TOMAŽIČ EVA Karate Klub Seki Sv. Jernej
kata female 12-13 years (8-3 kyu)
1 Eidler Elena Frieways Karateklub
2 Korner Leonie Frieways Karateklub
3 Lehner Tamara Frieways Karateklub
kata male cadets
1 Bartel Johannes USV Wals Laschensky - KIDO Karate
2 SLUGA JURE Karate Klub Seki Sv. Jernej
kata female cadets
1 Eidler Elena Frieways Karateklub
2 ISHA ISRAT JAHAN Bangladesh Karate Academy
3 KOBAL - PAHOR LEA Karate Klub Mawashi Postojna
4 NOVAK SARA, Karate Klub Seki Sv. Jernej
5 Trejo Melanie Frieways Karateklub
kata male 16-17 years
1 ČUčEK MIšEL Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
2 KLEMENčIč KRISTJAN Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
3 KLOBASA BLAŽ Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
4 SLUGA JURE Karate Klub Seki Sv. Jernej
5 STERNIŠA NEJC Karate Klub Seki Sv. Jernej
6 Stockinger Tobias Frieways Karateklub
kata female 16-17 years
1 Eidler Anna Lena Frieways Karateklub
2 Lederer Anna Caterina Karate Pinzgau
3 Reitmeier Leonie Karate Pinzgau
4 Trejo Melanie Frieways Karateklub
kata male seniors +16
1 KLEMENčIč KRISTJAN Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
2 KLOBASA BLAŽ Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
3 Salkic Almin Karate-DO Biel-Bienne
4 STERNIŠA NEJC Karate Klub Seki Sv. Jernej
kata female seniors +16
1 AKTAR NASIMA Bangladesh Karate Academy
2 Dimoski Valentina USV Wals Laschensky - KIDO Karate
kata male + 35 years
kata female + 35 years
1    Karate Klub Shotokan Kranj
1 BAŠAR EMA kumite female 14-15 years -47 kg
2 ČIMžAR ALEKS kumite male 14-15 years -70 kg
3 KAROV ZORAN kumite male 16-17-years -76 kg
4 MILEV MATEJ kata male 8-9 years
5 MILEV MATEJ kumite male 8-9 years -30 kg
6 MUZIK TAŠA kumite female 12-13 years +50 kg
7 MUZIK TAŠA kumite female 14-15 years +54 kg
8 Torkar Ajda kata female -8 years (8-6 kyu)
2    Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona
1 ČUčEK MIšEL kata male 16-17 years
2 KLEMENčIč KRISTJAN kata male seniors +16
3 KLEMENčIč KRISTJAN kata male 16-17 years
4 KLOBASA BLAŽ kata male seniors +16
5 KLOBASA BLAŽ kata male 16-17 years
6 KK Radgona 1 kata team male cadets / juniors
7 KK Radgona 1 kata team male seniors
3    Karate Klub Mawashi Postojna
1 ABRAM ZOJA MARTINA kumite female 10-11 years +40 kg
2 BIZJAK LEDERER Leja kumite female 12-13 years -50 kg
3 ĐAKOVIć LARA kumite female 16-17 years -53 kg
4 ĐAKOVIć TIANA kumite female 14-15 years +54 kg
5 Habjan Nuša kumite female 16-17 years -53 kg
6 KOBAL - PAHOR LEA kata female cadets
7 KONTREC ALJA kata female 12-13 years
8 KUKOVIČ Aleksander kata male -8 years (8-6 kyu)
9 LIKAR ALJA kumite female 14-15 years +54 kg
10 MAGAJNA MAšA kumite female 14-15 years -47 kg
11 ŠABEC Aljoša kata male -8 years (8-6 kyu)
12 SMRDEL Dimitrij kumite male 10-11 years -40 kg
13 SMRDEL Livija kata female 8-9 years
14 VESEL Lovro kata male -8 years (8-6 kyu)
4    Karate Pinzgau
1 Lederer Anna Caterina kata female 16-17 years
2 Reitmeier Leonie kata female 16-17 years
3 Schuster Nina kumite female 16-17 years +59 kg
4 Pinzgau 1 kata team female cadets / juniors
5    Karate Klub Seki Sv. Jernej
1 GOLAČ AJDA kumite female 14-15 years +54 kg
2 NOVAK SARA, kata female cadets
3 SLUGA JURE kata male cadets
4 SLUGA JURE kata male 16-17 years
5 STERNIŠA NEJC kata male seniors +16
6 STERNIŠA NEJC kata male 16-17 years
7 TOMAŽIČ EVA kata female 12-13 years
6    Frieways Karateklub
1 Buchmayer Caroline kumite female 10-11 years -40 kg
2 Eidler Anna Lena kata female 16-17 years
3 Eidler Elena kata female 12-13 years
4 Eidler Elena kata female cadets
5 Eidler Elena kata female 12-13 years (8-3 kyu)
6 Holy Philipp kumite male 12-13- years -55 kg
7 Korner Leonie kata female 10-11 years
8 Korner Leonie kata female 10-11 yeare (8-4 kyu)
9 Korner Leonie kata female 12-13 years (8-3 kyu)
10 Lehner Tamara kata female 10-11 years
11 Lehner Tamara kata female 10-11 yeare (8-4 kyu)
12 Lehner Tamara kata female 12-13 years (8-3 kyu)
13 Meissl Miriam kata female -8
14 Meissl Miriam kata female 8-9 yeras (8-6 kyu)
15 Meissl Miriam kata female -8 years (8-6 kyu)
16 Prix Mathias kata male 8-9 years
17 Prix Mathias kumite male 8-9 years -30 kg
18 Prix Mathias kata male 8-9 years (8-6 kyu)
19 Prix Mathias kata male 10-11 yeare (8-4 kyu)
20 Stockinger Tobias kata male 16-17 years
21 Trejo Melanie kata female 16-17 years
22 Trejo Melanie kata female cadets
23 Zadina Emil kata male 8-9 years
24 Zadina Emil kata male 8-9 years (8-6 kyu)
25 Zadina Emil kata male 10-11 yeare (8-4 kyu)
7    karate klub Šenčur
1 MUŠIĆ ALINA kata female 8-9 yeras (8-6 kyu)
2 MUŠIĆ ALINA kumite female 8-9 years +30 kg
3 Sadiković Muhammed kumite male 10-11 years -35 kg
4 Sadiković Muhammed kata male 10-11 yeare (8-4 kyu)
8    Karate-DO Biel-Bienne
1 Salkic Almin kata male seniors +16
9    Bangladesh Karate Academy
1 AKTAR NASIMA kumite female seniors -61 kg
2 AKTAR NASIMA kata female seniors +16
3 ISHA ISRAT JAHAN kata female cadets
4 ISHA ISRAT JAHAN kumite female 14-15-years -54 kg
10    JISSEN DOJO KARATE
1 BURZO FRANCESCA kumite female 14-15-years -54 kg
2 BURZO FRANCESCA kumite female 16-17 years -53 kg
3 GORINI ILARIA kumite female 14-15 years +54 kg
4 GORINI ILARIA kumite female 16-17 years -59 kg
5 MASTELLA ANNA kumite female 14-15-years -54 kg
6 MASTELLA ANNA kumite female 16-17 years -53 kg
7 MORO SARA kumite female 14-15-years -54 kg
8 MORO SARA kumite female 16-17 years -59 kg
9 MUSANTI ENEA kumite male 10-11 years -35 kg
10 PULLIERO ALESSANDRO kumite male 10-11 years +45 kg
11 REINA FRANCESCA kumite female 10-11 years -40 kg
11    USV Wals Laschensky - KIDO Karate
1 Bartel Johannes kata male cadets
2 Dimoski Valentina kata female seniors +16
3 Klein Viktoria kata female 12-13 years
4 Klein Viktoria kata female 10-11 years
5 Klein Viktoria kumite female 10-11 years +40 kg