MARIBOR OPEN 2019

Športna dvorana TŠCTezno ( MARIBOR , Zolarjeva 12 )Lokacija : Športna dvorana TŠCTezno
MARIBOR , Zolarjeva 12
Organizator : Karate Klub Kovinar Maribor
Početak : 07.09.2019 09:00:00
Rok prijave : 04.09.2019 24:00:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : DAMJANOVIČ MIRISLAV
info@karate-klub-kovinar.si
+386 31 402 743
Cijena prvog nastupa : 20 €
Cijena dodatnog nastupa : 20 €
Cijena ekipnog nastupa : 35 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 15 €


1 kata female 7 years Br. prijavljenih : 1
2 kata male 7 years Br. prijavljenih : 2
3 Kata female 8 - years Br. prijavljenih : 6
4 Kata male 8-years Br. prijavljenih : 4
5 kata female 9 years Br. prijavljenih : 5
6 kata male 9 years Br. prijavljenih : 7
7 kata female 10 years Br. prijavljenih : 1
8 kata male 10-yeare Br. prijavljenih : 8
9 kata female 11 years Br. prijavljenih : 6
10 kata male 11 years Br. prijavljenih : 8
11 kata female 12 years Br. prijavljenih : 5
12 kata male 12 years Br. prijavljenih : 5
13 kata female 13 years Br. prijavljenih : 2
14 kata male 13 years Br. prijavljenih : 2
15 kata male cadets Br. prijavljenih : 7
16 kata female cadets Br. prijavljenih : 5
17 kata male 16-17 years Br. prijavljenih : 4
18 kata female 16-17 years Br. prijavljenih : 0
19 kata female seniors +16 Br. prijavljenih : 5
20 kata man with special needs Br. prijavljenih : 1
21 kata woman with special needs Br. prijavljenih : 0
22 kata male seniors +18 Br. prijavljenih : 1
23 kata male + 35 years Br. prijavljenih : 2
24 kata female + 35 years Br. prijavljenih : 1
kata female 7 years
1 EKART PLAJH ZARA Karate Klub Kovinar Maribor
kata male 7 years
1 HRUSTIĆ MIKAIL Karate Klub Kovinar Maribor
2 MAVSAR TADEJ Karate Klub Rogaška Slatina
Kata female 8 - years
1 BOŠNJIĆ ALICIA Karate Klub Rudar Velenje
2 EKART PLAJH ZARA Karate Klub Kovinar Maribor
3 GRUBER CARLA SHOFUKAN GABERSDORF
4 HRUSTIĆ SAJRA Karate Klub Rudar Velenje
5 PESIC NINA SHOFUKAN GABERSDORF
6 TROP EMA Karate Klub Selnica Ob Dravi
Kata male 8-years
1 Duraković Jakob Karate Klub Kovinar Maribor
2 Firbas Mai Karate Klub Kovinar Maribor
3 GLAVNIK KRISTIAN Karate Klub Kovinar Maribor
4 MIKŠA LOVRO Karate Klub Rogaška Slatina
kata female 9 years
1 HORVAT ELA Karate Klub Kovinar Maribor
2 HRIBAR GAJA Karate Klub Rogaška Slatina
3 MAVSAR TAJDA Karate Klub Rogaška Slatina
4 PESIC NINA SHOFUKAN GABERSDORF
5 TROP EMA Karate Klub Selnica Ob Dravi
kata male 9 years
1 Bračko Matevž Karate Klub Branik Maribor
2 Cimerman Vid Karate Klub Kovinar Maribor
3 DOBAJ MITJA Karate Klub Kovinar Maribor
4 EKART PLAJH BOR Karate Klub Kovinar Maribor
5 Lorber Svit Karate Klub Kovinar Maribor
6 Sedonja Matija Karate Klub Kovinar Maribor
7 ŠTRMAN PLAJH JAŠA Karate Klub Kovinar Maribor
kata female 10 years
1 FIRBAS LUNA Karate Klub Kovinar Maribor
kata male 10-yeare
1 Aschacher Mario Karate Pinzgau
2 EKART PLAJH BOR Karate Klub Kovinar Maribor
3 GRUBER HENRIK SHOFUKAN GABERSDORF
4 Lipuš Smajlović Vito Karate Klub Rudar Velenje
5 Rola Luka Karate Klub Kovinar Maribor
6 Štandeker Luka Karate Klub Kovinar Maribor
7 ŠTELCER TEJ Karate Klub Selnica Ob Dravi
8 ŠTRMAN PLAJH JAŠA Karate Klub Kovinar Maribor
kata female 11 years
1 Koschuch Larissa Karate Klub Kovinar Maribor
2 MOČNIK MANDY Karate Klub Kovinar Maribor
3 PESEK LARA Karate Klub Kovinar Maribor
4 Pratnemer Hana Karate Klub Rudar Velenje
5 ŠTRMAN PLAJH GAJA Karate Klub Kovinar Maribor
6 VRHOVNIK TIA Karate Klub Rudar Velenje
kata male 11 years
1 BAJGOT NACE Karate Klub Selnica Ob Dravi
2 Bauman Gal Karate Klub Kovinar Maribor
3 HLASTEC KIAN Karate Klub Seki Sv. Jernej
4 Lenart Luka Karate Klub Kovinar Maribor
5 Požgan Žan Karate Klub Selnica Ob Dravi
6 Rola Luka Karate Klub Kovinar Maribor
7 Štandeker Luka Karate Klub Kovinar Maribor
8 ŠTELCER TEJ Karate Klub Selnica Ob Dravi
kata female 12 years
1 Koschuch Larissa Karate Klub Kovinar Maribor
2 MOČNIK MANDY Karate Klub Kovinar Maribor
3 Mori Tara Karate Klub Selnica Ob Dravi
4 PESEK LARA Karate Klub Kovinar Maribor
5 PODOJAK ELMA SHOFUKAN GABERSDORF
kata male 12 years
1 GLAVNIK TIM Karate Klub Kovinar Maribor
2 Lenart Luka Karate Klub Kovinar Maribor
3 Požgan Žan Karate Klub Selnica Ob Dravi
4 Štelcer Luka Karate Klub Selnica Ob Dravi
5 VALIŠER TIMOTEJ Karate Klub Selnica Ob Dravi
kata female 13 years
1 HLIŠČ LANA Karate Klub Rudar Velenje
2 PODOJAK ELMA SHOFUKAN GABERSDORF
kata male 13 years
1 Štelcer Luka Karate Klub Selnica Ob Dravi
2 ZARIČ VID Karate Klub Kovinar Maribor
kata male cadets
1 EKART ŽIGA Karate Klub Kovinar Maribor
2 HOLCMAN NIK Karate Klub Selnica Ob Dravi
3 KRAJNC MIHA Karate Klub Selnica Ob Dravi
4 MOČNIK TIMI Karate Klub Kovinar Maribor
5 MORI NIK Karate Klub Selnica Ob Dravi
6 TOPOLOVEC DOMEN Karate Klub Branik Maribor
7 ZARIČ VID Karate Klub Kovinar Maribor
kata female cadets
1 FRAS PIA LETRICIA Karate Klub Selnica Ob Dravi
2 IBRIĆ AMINA Karate Klub Kovinar Maribor
3 Mori Tara Karate Klub Selnica Ob Dravi
4 NOVAK SARA, Karate Klub Seki Sv. Jernej
5 PODOJAK ELMA SHOFUKAN GABERSDORF
kata male 16-17 years
1 DEBELAK DEJAN Karate Klub Selnica Ob Dravi
2 KRAJNC MIHA Karate Klub Selnica Ob Dravi
3 MOČNIK TIMI Karate Klub Kovinar Maribor
4 MORI NIK Karate Klub Selnica Ob Dravi
kata female 16-17 years
kata female seniors +16
1 ALEKSIČ PETER SINJA Karate Klub Selnica Ob Dravi
2 FRAS PIA LETRICIA Karate Klub Selnica Ob Dravi
3 KRAJNC ULLA Karate Klub Selnica Ob Dravi
4 Obralic Amina Karate Pinzgau
5 SIMONIČ MAšA Karate Klub Kovinar Maribor
kata man with special needs
1 BOBEK MATIJA Karate Klub Branik Maribor
kata woman with special needs
kata male seniors +18
1 PINTAR ŽAN Karate Klub Selnica Ob Dravi
kata male + 35 years
1 HORVAT ALBIN Karate Klub Branik Maribor
2 Vrtarič Mladen Karate Klub Branik Maribor
kata female + 35 years
1 LORBER LYDIA SHOFUKAN GABERSDORF
1    Karate Klub Branik Maribor
1 BOBEK MATIJA kata man with special needs
2 Bračko Matevž kata male 9 years
3 HORVAT ALBIN kata male + 35 years
4 TOPOLOVEC DOMEN kata male cadets
5 TOPOLOVEC DOMEN kumite male 14-15 years -57 kg
6 Tošovič Naja kumite female 12-13 years +50 kg
7 Vrtarič Mladen kata male + 35 years
2    Karate Klub Kovinar Maribor
1 Bauman Gal kata male 11 years
2 Bauman Gal kumite male 10-11 years +40 kg
3 Cimerman Vid kata male 9 years
4 DOBAJ MITJA kata male 9 years
5 Duraković Jakob Kata male 8-years
6 EKART ŽIGA kata male cadets
7 EKART ŽIGA kumite male 14-15 years -57 kg
8 EKART PLAJH BOR kata male 9 years
9 EKART PLAJH BOR kumite male 8-9 years +30 kg
10 EKART PLAJH BOR kata male 10-yeare
11 EKART PLAJH ZARA kata female 7 years
12 EKART PLAJH ZARA Kata female 8 - years
13 FIRBAS LUNA kata female 10 years
14 FIRBAS LUNA kumite female 10-11 years -40 kg
15 Firbas Mai Kata male 8-years
16 GLAVNIK KRISTIAN Kata male 8-years
17 GLAVNIK TIM kumite male 12-13 years -50 kg
18 GLAVNIK TIM kata male 12 years
19 GLAVNIK ZARA kumite female 14-15 years +54 kg
20 HORVAT ELA kata female 9 years
21 HRUSTIĆ MIKAIL kata male 7 years
22 IBRIĆ AMINA kata female cadets
23 IBRIĆ AMINA kumite female 14-15-years -54 kg
24 Koschuch Larissa kata female 11 years
25 Koschuch Larissa kata female 12 years
26 Lenart Luka kata male 11 years
27 Lenart Luka kata male 12 years
28 Lenart Luka kumite male 10-11 years +40 kg
29 Lorber Svit kata male 9 years
30 Lorber Svit kumite male 8-9 years +30 kg
31 MOČNIK MANDY kumite female 10-11 years -40 kg
32 MOČNIK MANDY kata female 11 years
33 MOČNIK MANDY kata female 12 years
34 MOČNIK TIMI kata male cadets
35 MOČNIK TIMI kata male 16-17 years
36 ORNIK NINO kumite male 16-17-years -76 kg
37 PESEK LARA kata female 11 years
38 PESEK LARA kata female 12 years
39 Rola Luka kumite male 10-11 years -40 kg
40 Rola Luka kata male 11 years
41 Rola Luka kata male 10-yeare
42 Sedonja Matija kata male 9 years
43 Sedonja Matija kumite male 8-9 years +30 kg
44 SIMONIČ MAšA kata female seniors +16
45 Štandeker Luka kumite male 10-11 years -40 kg
46 Štandeker Luka kata male 11 years
47 Štandeker Luka kata male 10-yeare
48 ŠTRMAN PLAJH GAJA kata female 11 years
49 ŠTRMAN PLAJH JAŠA kata male 9 years
50 ŠTRMAN PLAJH JAŠA kata male 10-yeare
51 ZARIČ VID kata male cadets
52 ZARIČ VID kumite male 14-15 years -52 kg
53 ZARIČ VID kata male 13 years
54 ZARIČ VID kumite male 12-13 years +50 kg
3    Karate Klub Rogaška Slatina
1 HRIBAR GAJA kata female 9 years
2 KRUMPAK TINKARA kumite female 12-13-years -40 kg
3 MAVSAR TADEJ kata male 7 years
4 MAVSAR TAJDA kata female 9 years
5 MIKŠA LOVRO Kata male 8-years
6 POTISK LAURA kumite female 16-17 years -59 kg
7 Žumer Jakob kumite male 12-13 years +50 kg
4    Karate Klub Selnica Ob Dravi
1 ALEKSIČ PETER SINJA kumite female seniors -68 kg
2 ALEKSIČ PETER SINJA kata female seniors +16
3 ALEKSIČ PETER SINJA kumite female 16-17 years +59 kg
4 BAJGOT NACE kumite male 10-11 years -35 kg
5 BAJGOT NACE kumite male 12-13 years -40 kg
6 BAJGOT NACE kumite male 12-13 years -45 kg
7 BAJGOT NACE kata male 11 years
8 DEBELAK DEJAN kumite male seniors -75 kg
9 DEBELAK DEJAN kata male 16-17 years
10 DEBELAK DEJAN kumite male 16-17-years -76 kg
11 FRAS PIA LETRICIA kata female seniors +16
12 FRAS PIA LETRICIA kata female cadets
13 FRAS PIA LETRICIA kumite female 14-15 years -47 kg
14 HOLCMAN NIK kata male cadets
15 HOLCMAN NIK kumite male 14-15 years -52 kg
16 HOLCMAN NIK kumite male 16-17-years -55 kg
17 KRAJNC MIHA kata male cadets
18 KRAJNC MIHA kata male 16-17 years
19 KRAJNC MIHA kumite male 14-15 years +70 kg
20 KRAJNC MIHA kumite male 16-17-years -76 kg
21 KRAJNC ULLA kumite female seniors -61 kg
22 KRAJNC ULLA kata female seniors +16
23 KRAJNC ULLA kumite female seniors open
24 MORI NIK kata male cadets
25 MORI NIK kata male 16-17 years
26 MORI NIK kumite male 14-15 years -57 kg
27 MORI NIK kumite male 16-17-years -61 kg
28 Mori Tara kata female cadets
29 Mori Tara kata female 12 years
30 Mori Tara kumite female 12-13-years -40 kg
31 PINTAR ŽAN kumite male seniors -67 kg
32 PINTAR ŽAN kata male seniors +18
33 Požgan Žan kumite male 10-11 years -40 kg
34 Požgan Žan kumite male 12-13 years -40 kg
35 Požgan Žan kata male 11 years
36 Požgan Žan kata male 12 years
37 Štelcer Luka kumite male 12-13 years -50 kg
38 Štelcer Luka kumite male 14-15 years -52 kg
39 Štelcer Luka kata male 12 years
40 Štelcer Luka kata male 13 years
41 ŠTELCER TEJ kumite male 12-13 years -45 kg
42 ŠTELCER TEJ kumite male 12-13 years -50 kg
43 ŠTELCER TEJ kata male 11 years
44 ŠTELCER TEJ kumite male 10-11 years +40 kg
45 ŠTELCER TEJ kata male 10-yeare
46 TROP EMA kumite female 8-9 years -30 kg
47 TROP EMA kata female 9 years
48 TROP EMA Kata female 8 - years
49 VALIŠER TIMOTEJ kumite male 12-13 years -50 kg
50 VALIŠER TIMOTEJ kumite male 14-15 years -52 kg
51 VALIŠER TIMOTEJ kata male 12 years
5    Karate Klub Rudar Velenje
1 BOŠNJIĆ ALICIA Kata female 8 - years
2 HLIŠČ LANA kata female 13 years
3 HRUSTIĆ SAJRA Kata female 8 - years
4 Lipuš Smajlović Vito kata male 10-yeare
5 Mulabdić Ermin kumite male seniors - 84 kg
6 Pratnemer Hana kata female 11 years
7 Sadiković Ajdin kumite male 10-11 years +40 kg
8 STOJNIĆ MAIK kumite male 8-9 years -30 kg
9 Točaković Nemanja kumite male 16-17-years -76 kg
10 Vrella Yll kumite male 10-11 years -35 kg
11 VRHOVNIK TIA kata female 11 years
6    Karate Pinzgau
1 Aschacher Mario kata male 10-yeare
2 Noori Kaiser kumite male 16-17-years -61 kg
3 Obralic Amina kata female seniors +16
7    Energija
1 Derajić Branka kumite female 10-11 years +40 kg
2 Derajić Jovana kumite female 10-11 years +40 kg
3 Derajić Jovana kumite female 12-13 years +50 kg
4 Dujaković Pavle kumite male 16-17-years -61 kg
5 Koprena Jovan kumite male 14-15 years -63 kg
6 Kostić Paola kumite female 16-17 years -53 kg
7 Kostić Pavle kumite male seniors -67 kg
8 Stojić Anđela kumite female 12-13 years -50 kg
9 Stojić Anđela kumite female 14-15 years -47 kg
8    Karate klub MB SPORT
1 Anđelić Vukašin kumite male 10-11 years +40 kg
2 Đorić Stefan kumite male 10-11 years -35 kg
3 Milenkovic Bogdan kumite male 12-13 years -45 kg
4 Prvulović Danica kumite female 10-11 years -40 kg
9    Karate Klub Seki Sv. Jernej
1 HLASTEC KIAN kata male 11 years
2 NOVAK SARA, kata female cadets
10    KARATE KLUB BUSHIDO, ROGAŠKA SLATINA
1 JORDAN TIMOTEJ kumite male 14-15 years +70 kg
11    SHOFUKAN GABERSDORF
1 GRUBER CARLA Kata female 8 - years
2 GRUBER HENRIK kata male 10-yeare
3 LORBER LYDIA kata female + 35 years
4 PESIC NINA kata female 9 years
5 PESIC NINA Kata female 8 - years
6 PODOJAK ELMA kata female cadets
7 PODOJAK ELMA kata female 12 years
8 PODOJAK ELMA kata female 13 years