Državno prvenstvo za članice in člane

ŠPORTNA DVORANA HOPSI ( Polzela , Malteška cesta 28 )Države
1
Klubi
26
Skupaj prijave
67
Skupaj nastopi
68
Prijave ženske
31
Nastopi ženske
31
Prijave moški
36
Nastopi moški
37
Prijavljene ekipe
0
Ženske ekipe
0
Moške ekipe
0


Države
1 SLOVENIA
Prijavleni klubi
1 KARATE KLUB BREŽICE
2 KARATE KLUB ČRNOMELJ
3 KARATE KLUB HRASTNIK
4 KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA
5 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA
6 KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR
7 KARATE KLUB KRANJ
8 KARATE KLUB LEV
9 KARATE KLUB LJUBLJANA
10 KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU
11 KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA
12 KARATE KLUB MIRNA PEČ
13 KARATE KLUB POLZELA
14 KARATE KLUB POSTOJNA
15 KARATE KLUB RADENCI SHOTOKAN
16 KARATE KLUB RADVANJE
17 KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA
18 KARATE KLUB TRBOVLJE
19 KARATE KLUB VELENJE
20 KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA
21 KARATE KLUB ŽALEC
22 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA
23 SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ
24 SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE
25 SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA
26 TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER