Državno prvenstvo za članice in člane

ŠPORTNA DVORANA HOPSI ( Polzela , Malteška cesta 28 )Države
1
Klubi
25
Skupaj prijave
66
Skupaj nastopi
67
Prijave ženske
31
Nastopi ženske
31
Prijave moški
35
Nastopi moški
36
Prijavljene ekipe
0
Ženske ekipe
0
Moške ekipe
0


Države
1 SLOVENIA
Prijavleni klubi
1 KARATE ZVEZA SLOVENIJE
2 KARATE KLUB BREŽICE
3 KARATE KLUB ČRNOMELJ
4 KARATE KLUB HRASTNIK
5 KARATE KLUB KOLEKTOR IDRIJA
6 KARATE KLUB KOPER-CLUB DI KARATE CAPODISTRIA
7 KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR
8 KARATE KLUB KRANJ
9 KARATE KLUB LEV
10 KARATE KLUB LJUBLJANA
11 KARATE KLUB LOVRENC NA POHORJU
12 KARATE KLUB NOVO MESTO
13 KARATE KLUB POLZELA
14 KARATE KLUB POSTOJNA
15 KARATE KLUB RADVANJE
16 KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA
17 KARATE KLUB SEKI SV. JERNEJ
18 KARATE KLUB TRBOVLJE
19 KARATE KLUB VELENJE
20 KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA
21 KARATE KLUB ŽALEC
22 SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ
23 SHOTOKAN KARATE KLUB GROSUPLJE
24 SHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNA
25 SHOTOKAN KARATE-DO KLUB GORNJA RADGONA
26 TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER

kata člani +16 (9)
kata članice +16 (17)
kumite člani - 84 kg (8)
kumite člani -60 kg (1)
kumite člani -67 kg (7)
kumite člani -75 kg (6)
kumite člani +84 kg (5)
kumite članice - 50 kg (1)
kumite članice - 55 kg (2)
kumite članice -61 kg (4)
kumite članice -68 kg (5)
kumite članice + 68 kg (2)