17. KARATE OPEN ŽALEC 2019

Športna dvorana OŠ Žalec ( ŽALEC , Šilihova ul. 1,3310 Žalec )Države
1
Klubi
7
Skupaj prijave
55
Skupaj nastopi
78
Prijave ženske
25
Nastopi ženske
31
Prijave moški
30
Nastopi moški
47
Prijavljene ekipe
0
Ženske ekipe
0
Moške ekipe
0


Države
1 SLOVENIA
Prijavleni klubi
1 KARATE ZVEZA SLOVENIJE
2 KARATE KLUB MAWASHI POSTOJNA
3 KARATE KLUB MON CHI
4 KARATE KLUB RUDAR VELENJE
5 KARATE KLUB SEKI SV. JERNEJ
6 KARATE KLUB SOKOL
7 KARATE KLUB ŽALEC
8 ŠPORTNO DRUŠTVO DINAMIK CELJE

kata dečki (0)
kata dečki (8-4 kyu) (2)
kata deklice (1)
kata deklice (8-4 kyu) (1)
kata kadeti (1)
kata kadetinje (1)
kata malčice (2)
kata malčice (8-6 kyu) (1)
kata malčki (0)
kata malčki (8- 6 kyu) (0)
kata ml. člani (0)
kata ml. članice (0)
kata ml. kadeti (0)
kata ml. kadeti (8-3 kyu) (0)
kata ml. kadetinje (2)
kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (1)
kata mladinci (0)
kata mladinke (0)
kata moški osebe s pos. potrebami (3)
kata najmlajše (0)
kata najmlajše (8-6 kyu) (1)
kata najmlajši (0)
kata najmlajši (8-6 kyu) (0)
kata veterani + 35 let (0)
kata veteranke + 35 let (0)
kata ženska osebe s pos. potrebami (0)
kumite člani - 84 kg (0)
kumite člani -60 kg (0)
kumite člani -67 kg (2)
kumite člani -75 kg (3)
kumite člani +84 kg (0)
kumite člani open (0)
kumite članice - 50 kg (0)
kumite članice - 55 kg (1)
kumite članice -61 kg (1)
kumite članice -68 kg (0)
kumite članice + 68 kg (0)
kumite članice open (0)
kumite dečki -35 kg (6)
kumite dečki -40 kg (1)
kumite dečki -45 kg (2)
kumite dečki +45 kg (0)
kumite deklice -40 kg (2)
kumite deklice +40 kg (2)
kumite kadeti -52 kg (1)
kumite kadeti -57 kg (4)
kumite kadeti -63 kg (1)
kumite kadeti -70 kg (1)
kumite kadeti +70 kg (1)
kumite kadetinje -47 kg (1)
kumite kadetinje -54 kg (2)
kumite kadetinje +54 kg (3)
kumite malčice -30 kg (0)
kumite malčice +30 kg (2)
kumite malčki -30 kg (4)
kumite malčki +30 kg (2)
kumite ml. kadeti -40 kg (4)
kumite ml. kadeti -50 kg (2)
kumite ml. kadeti -55 kg (0)
kumite ml. kadeti +55 kg (0)
kumite ml. kadetinje -45 kg (1)
kumite ml. kadetinje -50 kg (1)
kumite ml. kadetinje +50 kg (1)
kumite mladinci -55 kg (2)
kumite mladinci -61 kg (1)
kumite mladinci -68 kg (1)
kumite mladinci -76 kg (3)
kumite mladinci +76 kg (0)
kumite mladinke -48 kg (0)
kumite mladinke -53 kg (1)
kumite mladinke -59 kg (2)
kumite mladinke +59 kg (1)
kata ekipa dečki 8-10 let (0)
kata ekipa deklice 8-10 let (0)
kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let (0)
kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let (0)