INTERNATIONAL KARATE CUP 2019

OŠ Griže ( Griže 1 a , 3302 Griže )Lokacija : OŠ Griže
Griže 1 a , 3302 Griže
Organizator : Karate Klub Petrovče
Početak : 29.06.2019 09:00:00
Rok prijave : 26.06.2019 24:00:00
Prijava na takmičenje Prijava na takmičenje
Kontaktna osoba : Dani Vombek
kensei.kjm@gmail.com
0038631 390 950
Cijena prvog nastupa : 20 €
Cijena dodatnog nastupa : 20 €
Cijena ekipnog nastupa : 30 €
Cijena za mlađe od 14 godina : 15 €


1 kata najmlajše Br. prijavljenih : 0
2 kata najmlajši Br. prijavljenih : 0
3 kata malčice Br. prijavljenih : 0
4 kata malčki Br. prijavljenih : 0
5 kata dečki Br. prijavljenih : 0
6 kata deklice Br. prijavljenih : 0
7 kata ml. kadeti Br. prijavljenih : 0
8 kata ml. kadetinje Br. prijavljenih : 0
9 kata kadeti Br. prijavljenih : 0
10 kata kadetinje Br. prijavljenih : 0
11 kata mladinci Br. prijavljenih : 0
12 kata mladinke Br. prijavljenih : 0
13 kata člani +18 Br. prijavljenih : 0
14 kata članice +18 Br. prijavljenih : 0
15 kata veterani + 50 let Br. prijavljenih : 0
16 kata veteranke + 50 let Br. prijavljenih : 0
kata najmlajše
kata najmlajši
kata malčice
kata malčki
kata dečki
kata deklice
kata ml. kadeti
kata ml. kadetinje
kata kadeti
kata kadetinje
kata mladinci
kata mladinke
kata člani +18
kata članice +18
kata veterani + 50 let
kata veteranke + 50 let